Categories
ბლოგი

B2B და B2C მარკეტინგი – რა სჭირდება თქვენს ბიზნესს

შენიშვნა : B2B და B2C არის კომერციის ორი სტრატეგია და ამ ფორმების გარდა არსებობს სხვებიც.

დღესდღეობით, ბიზნეს-გარემო მუდმივი ცვალებადობის პროცესშია. ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, ვითარდება თითოეული ბიზნეს კომპანია და შესაბამისად, იზრდება მათ შორის კონკურენცია. საკუთარი ბიზნესის წარმატების უსზრუნველსაყოფად, საჭიროა სწორად განისაზღვროს და დაიგეგმოს მარკეტინგული კამპანია. ამისთვის, პირველ რიგში, თქვენი ბიზნესის სეგმენტი უნდა შეირჩეს. ფართო გაგებით, უნდა გადაწყვიტოთ თუ კონკრეტულად ვინ არის თქვენი მომხმარებელი – ცალკეული ინდივიდები თუ სხვა ბიზნეს კომპანიები.

სეგმენტის სწორად გასაზღვრის შემდეგ, ნათელი ხდება თუ რომელი მარკეტინგული სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ ბიზნესისთვის – B2B თუ B2C.

რა არის B2B და B2C მარკეტინგი?

B2B სიტყვასიტყვით ბიზნესს ბიზნესისთვის (Business to Business) ნიშნავს და შესაბამისად მოიაზრებს ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც ორიენტირებულია სხვა კომპანიებისთვის საქონლის ან მომსახურების გაყიდვაზე. რაც შეეხება B2C (Business to Consumer) მოდელს, აქ კომპანიების მთავარი საზრუნავი ცალკეული მომხმარებლები არიან.

მართალია, ორივე შემთხვევაში, ბიზნესი საკუთარ კლიენტებზე ორიენტირდება, თუმცა მის განვითარებაზე ზრუნვა ორი, ერთმანეთისგან განსხვავებული, მარკეტინგული სტრატეგიის საშუალებით ხდება.

წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული შეხედულებების მიხედვით, B2B მარკეტინგში მომხმარებელი კომპანიები გრძელვადიან პარტნორებს ეძებენ, რომელიც მათ სასურველ სერვისს ყველაზე უკეთ და შესაბამისი დასაბუთებით შესთავაზებს. ამ მიდგომის ფარგლებში, თქვენი ბიზნესი მზად უნდა იყოს კონკრეტულად განსაზღვროს საკუთარი უნიკალური ღირებულება და მჭიდრო, გრძელვადიანი ურთიერთობები დაამყაროს პოტენცურ მომხმარებელთან. შესაბამისად, აქ თქვენი მთავარი ამოცანა პარტნიორების ნდობის მოპოვებაა. რაც შეეხება B2B სეგმენტზე გათვლილ კამპანიებს, ისინი, როგორც წესი, უფრო მიზანმიმართული და კონკრეტულია, ვიდრე B2C-ის შემთხვევაში.

B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, მეტი დატვირთვა აქვს პოტენციური მომხმარებლების ემოციებს. ბიზნეს კომპანიებისგან განსხვავებით, ცალკეული ინდივიდები ნაკლებად ფიქრობენ პროდუქციის სერიოზულ სარგებლიანობაზე და გადაწყვეტილებებს ხშირად ემოციურ ნიადაგზე იღებენ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ იმ პროდუქციის ხარისხი, რომელსაც ცალკეულ მომხმარებლებს ვთავაზობთ, უმაღლესი  არ უნდა იყოს.

ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შეთავაზებასთან ერთად, მომხმარებლებთან უნდა დაამყაროთ ემოციური კონტაქტები, ანუ ის რაც მათ კომპანიის საკუთარ პირად სივრცესთან ასოცირებაში დაეხმარება. თქვენი პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ავტომატურად ხდება კონკრეტული მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი, ხოლო როდესაც ნებისმიერი შენაძენი, მომხმარებლისთვის კონკრეტულ ემოციებთან ასოცირდება, შედეგი მიღწეულია. სწორედ აქ შემოდის ბიზნესში ბრენდინგის მნიშვნელობა, რომელიც არა მხოლოდ B2C, არამედ B2B მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში აქტიურად გამოიყენება.

ბრენდინგი B2B და B2C მარკეტინგში

მომხმარებლებთან კონტაქტის დამყარებასა და თქვენი ბიზნესის ბაზარზე დამკვიდრებას, პირველ რიგში, ბრენდინგი უზრუნველყოფს. იგი თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც B2B, ასევე B2C მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვისას.

B2B მარკეტინგში დრო შეზღუდულია, რაც ნიშნავს, რომ პოტენციურ მომხმარებელზე ღრმა შთაბეჭდილება მეტად ხანმოკლე დროში უნდა მოახდინოთ და დროის მინიმალურ მონაკვეთში, მასქიმალური ჩართულობა უზრუნველყოთ.

ხშირ შემთხვევაში, მომხმარებელი თითოეული კომპანიისგან მსგავს მომსახურებას ელოდება, თქვენი მიზანია გადააჭარბოთ მათ მოლოდინებს. B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, ორიგინალურობა ნამდვილად წარმატების საწინდარია, მაგრამ B2B მარკეტინგის შემთხევაში, შესაძლოა პოტენციური მომხმარებელი დაგვაკარგვინოს.

ბიზნეს კომპანიებში ნებისმიერი გადაწყვეტილება და ტრანზაქცია მეტ ყურადღებასა და დაკვირვებას მოითხოვს. შესაბამისად, ინდივიდუალური მომხმარებლებისგან განსხვავბით, ბიზნეს კომპანიები უფრო მეტად აფასებენ სტაბილურობას და სხვა კომპანიებთანაც მიღებული სარგებლიანობის საფუძველზე თანამშრომლობენ. კონკრეტულ ვითარებაში, ორიგინალურობამ შესაძლოა ან თავი დაამახსოვროს მათ, ან იგი ზედმეტად არასერიოზულად ჩაითვალოს და უარი განაცხადონ თქვენთან თანამშრომლობაზე.

ამ შემთხვევაში, ორიგინალურობაზე მეტად, ყურადღება მომსახურების ხარისხს უნდა მიექცეს. ეს პოტენციური მომხმარებელი კომპანიების დაინტერესებასთან ერთად, წარმოშობს ნდობას თქვენი ბიზნესის მიმართ და განაპირობებს თქვენი ბრენდის მეტ ცნობადობას შესაბამის ბაზარზე. კარგი სერვისი ნამდვილად დასამახსოვრებელი გამოცდილებაა, რაც კომპანიამ შესაძლოა მიიღოს. კმაყოფილი მომხმარებლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად კი, უფრო გაგიმარტივდებათ სხვა თქვენს მსგავს კომპანიებთან კონკურენცია.

საბოლოოდ, თქვენი მარკეტინგული კამპანიის წარმატება დამოკიდებულია არა იმაზე, თუ როგორ დაიცავთ B2B ან B2C მარკეტინგის „წესებს“, არამედ რამდენად ორიენტირდებით თქვენს მომხმარებელზე. მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თითოეული ბიზნეს კომპანია კვლავ ჩვეულებრივი ადამიანებისგან კომპლექტდება, რომლებსაც საკუთარი შეხედულებები გააჩნიათ კონკრეტული პროდუქციის მიმართ. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მომხმარებლის საჭიროებზე მორგება და მათი აზრის გათვალისწინება ნებისმიერი მარკეტინგული სტრატეგიის წარმატების საწინდარია.

Categories
ბლოგი

ეფილიეიტ მარკეტინგი და მისი უპირატესობები

თანამედროვე სამყაროში, რეკლამის გარეშე ბიზნესის განვითარება წარმოუდგენელია. იგი პირველი კონტაქტია, რომელსაც პოტენციურ მომხმარებელთან ვამყარებთ, შესაბამისად, ყოველთვის დასაფასებელია ორიგინალურობა და რეკლამის შექმანში დახარჯული თითოეული წუთი.

რაოდენ განვითარებულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის შეიძლება გააკეთოთ უფრო მეტი და გაზარდოთ, როგორც მომხმარებელთა რაოდენობა, ასევე შემოსავლები. ამ ყველაფრის განხორციელების ერთ-ერთი წარმატებული გზა, ეფილიეიტ მარკეტინგია.

რა არის ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგი ერთგვარი პროცესია, როდესაც თქვენი პროდუქციის რეკლამირებაში სხვა, კომპანია ან ინდივიდი გეხმარებათ. ამავდროულად, ეფილიეიტ მარკეტინგის განსაკუთრებული დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ამ პროცესიდან ორივე მხარე იგებს და იღებს დამატებით შემოსავალს. მარკეტინგის ეს ტიპი აგრეთვე გულისხმობს, არა მხოლოდ ფინანსურ მოგებას, არამედ თქვენი ბიზნესის სოციალურ ქსელებში პოპულარობის გაზრდასაც, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის სასარგებლოა.

როგორ მუშაობს ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგში ორი მხარე არსებობს – ერთი ის, ვისაც სურს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა, ხოლო მეორე, ვინც დახმარებას გიწევთ ამ მიზნის განხორციელებაში. ორივე მათგანისთვის მთავარი, ისეთი მარკეტინგული კამპანიის უზრუნველყოფაა, რომელიც მომხმარებლებში კომპანიის მიმართ ნდობას აღძრავს, გაზრდის მის მიმართ ერთგულებას და საბოლოოდ, მოგებას მოუტანს ამ პროცესში ჩართულ ორივე მხარეს.

მარკეტინგის ეს ტიპი ბიზნეს კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის შესაბამის ბაზარზე რეკლამირების საშუალებას აძლევს და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი მცირე დროსა და დაბალ ბიუჯეტში ხორციელდება, მინიმალური რისკებით. ამ მიზეზით, ეფილიეიტ მარკეტინგი დამწყები მცირე ბიზნესებისა და სტარტაპების განვითარებისა და გაზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

ეფილიეიტ მარკეტინგის სტრატეგია განსაკუთრებით დამწყები ბიზნესებისთვისაა სასარგებლო, ვინაიდან ეფილიეიტს თანხას მხოლოდ კამპანიის წარმატებისა და მოგების მიღების შემთხვევაში, გამომუშავებით, უხდით. შესაბამისად, რისკი, რომ შესაძლოა სტრატეგიამ არ გაამართლოს და ფინანსების ნაწილი დაკარგოთ – მინიმალურია. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ პროდუქციის რეკლამირების ნებისმიერი მცდელობა ეფილიეიტის მიერ, მცირე შედეგს მაინც გამოიღებს, რაც სრულ უმოქმედობაზე ბევრად უკეთესია.

როგორ ავარჩიოთ ეფილიეიტი?

ეფილიეიტი პირი ან კომპანიაა, რომელსაც თქვენი ბიზნესის ცნობადობაზე ზრუნვას ანდობთ. მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვისას, საჭიროა ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც გათვითცნობიერებულია თქვენს პროდუქციაში და არის თქვენი სეგმენტის ერთ-ერთი წევრი. კომპანიის პროდუქტის გაცნობა, შესაბამის უნარებს და დროს მოითხოვს. კონკრეტულ სფეროში გარკვეული პიროვნების არჩევით, რომელმაც იცის თუ როდის რა დეტალებზე გაამახვილოს ყურადღება, თქვენი ბიზნესისათვის საკმაოდ წარმატებული გადაწყვეტილება იქნება. კონკრეტული ეფილიეიტი ან ეფილიეიტები იქცევიან თქვენი ბრენდის წარმომადგენლებად და საკუთარი რეალური გამოცდილების გაზიარებით მოიპოვებენ მომხმარებლების ნდობას.

იმის გათვალისწინებით, რომ მარკეტინგის ამ სტრატეგიიდან მოგება, სხვებს ბევრად აჭარბებს, მოსალოდნელია, რომ საკუთარი მინიმალური რისკებისა და მაქსიმალური ეფექტურობის გამო, ეფილიეიტ მარკეტინგი მომავალში კიდევ უფრო პოპულარული გახდება. მიმდინარე მოვლენებისთვის ფეხის ასაწყობად, მნიშვნელოვანია თქვენი სამიზნე აუდიტორიის მაქსიმალურად კარგად გაცნობა და მათთვის ხარისხიანი კონტენტის შესაქმნელად აქტიური მუშაობა.

Categories
ბლოგი

რა არის Word of Mouth მარკეტინგი და როგორ უზრუნველყოფს ის ჩვენი ბიზნესის წარმატებას?

თანამედროვე სამყაროში, რეკლამები ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ტექნოლოგიური სფეროს განვითარებასთან ერთად, რეკლამებმა ციფრულ სივრცეშიც გადაინაცვლა, რამაც უფრო გაამძაფრა ბიზნეს კომპანიებს შორის კონკურენცია. ამ კონკურენციის დაძლევა და ბაზარზე საკუთრი ადგილის მოპოვება სტარტაპებისა და დამწყები ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა, რომლის გამოსავალსაც, წარსულის აღმოჩენა – Word of Mouth, იგივე სიტყვიერი მარკეტინგი, გვთავაზობს.

Word of Mouth მარკეტინგული სტრატეგიაა, რომელიც მომხმარებელზე, მათ ინტერესებსა და საუბრებზე კონცენტრირდება. მეთოდის წარმატება კი მაშინ იჩენს თავს, როდესაც მომხმარებლის ინტერესი კომპანიის პროდუქტის ან მომსახურების მიმართ აისახება მის ყოველდღიურ დიალოგებში. არსებითად, ეს არის რეკლამა, რომელსაც თავად მომხმარებელი საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ქმნის.

მარკეტინგის ეს მეთოდი სტარტაპებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი ხმის გასავრცელებლად, ვინაიდან იგი კონკრეტულად მომხმარებელთან ურთიერთობის დამყარებაზე კონცენტრირდება და მუდმივად ზრუნავს მის შთაგონებაზე. თუკი, მომხმარებელი გრძნობს, რომ ნებისმიერ მოგებაზე წინ დგას, იგი აუცილებლად გაუზიარებს საკუთარ გამოცდილებას მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს. ამგვარი საუბრები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუდმივად და ბუნებრივად მიმდინარეობს, ხოლო ამ პროცეში ნებისმიერი ბიზნესის ამოცანაა, რომ ეს საუბრები მათ უკავშირდებოდეს.

მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტი

WOM მარკეტინგის მთავარი თავისებურება, მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტია, პირადი გამოცდილება და იდეები, რომლებიც საბოლოოდ, თქვენი ბიზნესის სახეს ქმნის. ამ ყველაფრის კონტროლი რთულია, თუმცა სავსებით შესაძლებელია მომხმარებლის დამოკიდებულებაზე პოზიტიური გავლენის მოხდენა. ეს, პირველ რიგში, კარგი მომსახურებით მიიღწევა.

როდესაც ტრადიციულ რეკლამაში პროდუქტსა და მის ხარისხს ესმევა ხაზი, Word of Mouth მარკეტინგში, მნიშვნელობა ენიჭება მომსახურების სერვისსაც. იმისთვის, რომ მომხმარებელმა თქვენს პროდუქტზე ხშირად ისაუბროს, აუცილებელია უზრუნველყოთ არა კარგი, არამედ შესანიშნავი და დასამახსოვრებელი გამოცდილება. მომხმარებლები იშვიათად განიხილავენ ამა თუ იმ გამოცდილებას, როდესაც იმას იღებენ, რასაც ისედაც ელოდნენ, შესაბამისად, თქვენი მიზანია – გადააჭარბოთ მოლოდინებს.

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ბიზნესის, ბრენდის საშუალებით თითოეულ მომხმარებელთან განსაკუთრებული კონტაქტი დაამყაროთ, რა გზითაც იგი მათი იდენტობის ნაწილად იქცევა – მიუდექით მათ გულისხმიერებით, გადაუხადეთ მადლობა კარგი შეფასებისთვის, დროულად გაეცით პასუხი მათ შეკითხვებს და ინდივიდუალურად მიუდექით თითოეულ წამოჭრილ პრობლემას. მომხმარებლები ამას აუცილებლად შეამჩნევენ და თქვენთან დაკავშირებულ პოზიტიურ გამოცდილებას ახლობლებში გაავრცელებენ.

კომპანიასთან ერთიანობის აღქმა, ადამიანებს  ბრენდთან იდენტიფიცირებაში დაეხმარება, შედეგად კი, მიიღებთ კმაყოფილ კლიენტს და მის მიერ გავრცელებულ „უფასო“ რეკლამას.

როგორ შევქმნათ WOM მარკეტინგული სტრატეგია?

Word of Mouth მარკეტინგი ყველაზე სანდო და ეფექტიანი გზაა ერთგული კლიენტების მოსაზიდად, თანაც სრულიად უფასოდ ან მინიმალური დანახარჯით. იმისთვის, რომ ხალხმა რაიმე ბიზნესზე ხშირად ისაუბროს და იგი ყოველდღიურ საუბრებში ბუნებრივად ფიგურირებდეს, საჭიროა მარკეტინგული სტრატეგია.

Word of Mouth მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას, პირველ რიგში, პასუხი უნდა გავცეთ კითხვას – რატომ უნდა ისაუბრონ ჩემზე? აგრეთვე, საჭიროა კონკრეტულად განისაზღვროს რის შესახებ უნდა ისაუბრონ და კონკრეტულად ვინ უნდა ისაუბროს.

საუბარი WOM მარკეტინგის  მთავარი ინსტრუმენტია, შესაბამისად, უნდა დაადგინოთ ვინ უნდა ისაუბროს თქვენზე და როგორ  დაამყაროთ მათთან კონტაქტი.

მომხმარებელთან მყარი ურთიერთობის დასამყარებლად, საჭიროა თითოეულ მათგანს მივუდგეთ ინდივიდუალურად. თქვენი პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ავტომატურად ხდება მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი, ხოლო როდესაც ნებისმიერი შენაძენი, მომხმარებლისთვის კონკრეტულ ემოციებთან ასოცირდება, შედეგი მიღწეულია. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ Word of Mouth მარკეტინგი, პირველ რიგში, ურთიერთობაა და აქაც, როგორც ნებისმიერ ყოველდღიურ ურთიერთობაში, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გულრწფელობასა და სამართლიანობას. შესაბამისად, ნებისმიერი გაყიდული პროდუქტი, ნებისმიერი დამყარებული კონტაქტი უნდა განვიხილოთ, როგორც ჩვეულებრივი ორმხრივი ურთიერთობა. Word of Mouth მარკეტინგი პირდაპირ კავშირშია კომპანიის მთავარ ღირებულებებთან და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მომხმარებელმა კარგად დაინახოს. კლიენტებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება კი, ნებისმიერ ბიზნესზე დადებითად მოქმედებს.

Categories
ბლოგი

ლიდერის როლი ბიზნესის განვითარებაში

გავრცელებული შეხედულების თანახმად, ბიზნესის წამოწყება ნებისმიერ ჩვენგანს ლიდერად აყალიბებს – კონკრეტული იდეისგან ვქმნით პროდუქტს, ვადგენთ ბიზნესის განვითარების გეგმას, ვიღებთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, თუმცა ეს მხოლოდ მცირედია, რასაც ლიდერი აკეთებს. ბიზნეს სფეროში ლიდერის როლი მხოლოდ კომპანიის მართვით არ შემოიფარგლება, ლიდერობა კომპლექსური უნარია, რომელიც გამოცდილების შედეგად ყალიბდება.

ინიციატივის გამოჩენა, ჯგუფის მოტივირება და ზოგადად, ღირებული საქმის კეთება მრავალი მიმართულებით შეიძლება, შესაბამისად, კითხვაზე თუ რომელი ტიპის ლიდერი უნდა ვიყოთ, უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. თუმცა, ვიცით როგორი უნდა იყოს კარგი ლიდერი, რომლის საქმიანობაც ნებისმიერ კომპანიას წარმატებას მოუტანს.

ხშირი კონტაქტი კომპანიის თანამშრომლებთან

ბიზნესის წარმატებისთვის, საჭიროა დავივიწყოთ კომპანიის ლიდერსა და რიგით თანამშრომლებს შორის ტრადიცუილი უფროს-უმცროსული დამოკიდებულება. ბიზნესის თითოეულ გამოწვევასა და პრობლემაზე თანამშრომლებთან ღიად საუბარი, მნიშვნელოვნად დაეხმარება მის განვითარებას.

ნებისმიერი ბიზნესი საბოლოოდ თანამშრომლებამდე დადის, რომლებზეც უაშუალოდ დამოკიდებულია კომპანიის წარმატება თუ წარუმატებლობა. თითოეული პრობლემის ღიად განხილვა, ზრდის ერთმანეთისადმი ნდობას და ამცირებს მარცხისა და შეცდომის დაშვების შიშს, ვინაიდან თანამშრომლებს შორის არსებობს მოლოდინი, რომ მათ ლიდერი ყოველთვის მხარდაჭერას გამოუცხადებს.

მოტივაცია

თითოეულ დეტალზე ღიად საუბარი, სამუშაო სივრცეში ნდობის ჩამოყალიბებასთან ერთად, გუნდის წევრების ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრას ემსახურება. ამ შემთხვევაში, ლიდერის მოვალეობაა მსგავსი დეტალები დროულად დააფიქსიროს და საკუთარი თანამშრომლების ძლიერი მხარეები წინ წამოწიოს, მისცეს მათ მეტი განვითარების შესაძლებლობა და შესაბამისი პასუხისმგებლობები. ეს სამუშაო სივრცეში მოტივაციის პარალელურად, ზრდის კომპანიის წარმატებასაც.

ბიზნესის წარმატებისთვის, აგრეთვე მნიშვნელოვანია თავად ლიდერის მოტივაციაც. თუკი, კომპანიის მართვა უბრალო სამსახურად განიხილება, ეს აუცილებლად აისახება მის წარმატებაზეც. შესაბამისად საჭიროა კონკრეტული ხედვა და კონკრეტული მიზნები, რომლითაც ლიდერი სხვებს გაუძღვება.

რეალური მოლოდინები და მიზნები

ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებისთვის, ლიდერი ირჩევს კონკრეტულ სტრატეგიას, რომლის წარმატებულობასაც შემდგომში ბაზარი ამტკიცებს. ტიპიური, მოძველებული, ბიზნეს სტრატეგიისგან, რომელიც მხოლოდ საბოლოო მიზანზე ორიენტირდება, თანამედროვეობა გვთავაზობს, პირველ რიგში, თანამშრომლებზე კონცენტრირებას.

სწორედ თანამშრომლები განაპირობებენ ნებისმიერი ბიზნეს სტრატეგიის შესრულებას და შესაბამისად, გეგმის შედგენისას, ლიდერმა საჭიროა გაითვალისწინოს მათი შეხედულებები და არ შეუშინდეს ინოვაციურ იდეებს.

ლიდერმა უნდა შეიმუშავოს ხედვა, რომლითაც იგი სხვებს შთააგონებს, კონკრეტული ბიზნეს გეგმა, რომელსაც დანარჩენი თანამშრომლები გაჰყვებიან და საბოლოო მიზანი, რომელსაც ისინი ერთად მიაღწევენ.

ბიზნეს გარემოში, ლიდერის მოვალეობაა შექმანს ისეთი სამუშაო სივრცე, რომელშიც მოტივირებული ინდივიდები კარიერულ წინსვლას, პროფესიული გამოცდილების მიღებასა და წარმატების მიღწევას შეძლებენ. კარგი ლიდერი თითოეულ სიტუაციას დეტალურად უნდა აანალიზებდეს და თითოეული პრობლემისთვის კონკრეტულ გადაჭრის გზას უნდა ეძებდეს, რადგანაც სწორედ მისი ქმედებები განაპირობებს ბიზნესის მომავალ წარმატებას.