Spark

ბლოგი

ბლოგები და ვლოგები რა გავლენას ახდენს ბლოგები და ვლოგები ბიზნესზე? პირველ რიგში დავიწყოთ კითხვით – …
კონტენტ მარკეტინგი რა არის კონტენტ მარკეტინგი და რატომ არის ეფექტური ბიზნესისათვის? დღევანდელ ციფრულ სამყაროში რეკლამები …
მარკეტინგი და PR მომხმარებელზე ორიენტირებული პროდუქტი და მომხმარებლის ტიპები ნებისმიერი ბიზნესი თანამედროვე სამყაროში მომხმარებელზე ორიენტირებული …
მარკეტინგი და PR მომხმარებელთან ურთიერთობა და პროდუქტის შეთავაზება როგორ დავადგინო, რატომ არ მაქვს გაყიდვები? აი, …
მარკეტინგი და PR Customer Service, როგორც ძლიერი მარკეტინგული სტრატეგია რა არის მარკეტინგი? როგორ პოზიციონირდება მარკეტინგი …
მარკეტინგი და PR მარკეტინგული შეცდომები, რომლებმაც გიგანტი კომპანიების არსებობაც კი საფრთხის ქვეშ დააყენა მარკეტინგული შეცდომები, …