Categories
ბლოგი მენტორები

როგორ განვვითარდეთ კარიერულად, ტექნოლოგიურ სამყაროში ?

სად მივყავართ ტექნოლოგიურ განვითარებას? ეს ის კითხვაა, რომელიც უნდა „გვაწუხებდეს“, როგორც ინდივიდის დონეზე, ისე დამსაქმებელს, რომელიც ყოველდღიურად უნდა მიჰყვებოდეს ახალ გამოწვევებს. ამ გამოწვევებში ტექნოლოგიური განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი პროგრესი, თუმცა ოდნავ, რომ დავფიქრდეთ შეიძლება ვთქვათ „საფრთხე”-ც. რაში გამოიხატება ეს „საფრთხე“?

ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, პროცესების გამარტივებასთან ერთად, მეტად „გაამარტივა“ და „გაართულა“ კარიერული წინსვლისა და დასაქმებისათვის აუცილებელი უნარები. თუ შენ ამ საკითხზე არ გიფიქრია, შესაძლოა „ხვალ“ შენი პოზიცია ჩაანაცვლოს ტექნოლოგიამ.

ტექნოლოგიური განვითარება პირდაპირ გვეუნება, რომ ძალიან ბევრი პოზიცია, რომელსაც ჯერ კიდევ ადამიანის რესურსი იკავებს, „ხვალ“ შესაძლოა ჩაანაცვლოს ტექნოლოგიამ. ეს ის „შესაძლოა“ 99.9%-ით, რომ შესრულდება ხვალ, ან ვინ იცის, დღეს და ახლა. რა მოხდება, ამაზე პასუხი მარტივია-ადამიანის რესურსის საჭიროება, უბრალოდ, თუ მარტივად (ვისთვის, როგორ) გაქრება.

მაშ, რა სარგებლობა მოაქვს ტექბოლოგიას?

  • პროცესების გამარტივება, პროგრესირება, დროის მენეჯმენტის რიფრეიმინგი…!

რას ვერ ჩაანაცვლებს ტექნოლოგია?

ტექნოლოგია, რომლის ინტეგრირებაც პროგრესირების, წინვლისა და განვითარების განუყოფელი ნაწილია ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანურ უნარებს, ის ვერ ჩაანაცვლებს ემოციურ ინტელექტს, ვერ აწარმოებს მოლაპარაკებებს, ვერ ჩაანაცვლებს კრიტიკულ აზროვნებას, შემოქმედებითობას, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გასაღებია რიგი სტარტეგიული გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ ინოვაციური იდეა-პროქტების შესაქმნელად.

თუ შენ ფიქრობ, რომ შენი რესურსი ამ „საფრთხის“ წინაშეა არც კი იფიქრო, რომ ხარ „მსხვერპლი“. ახლა, ისევ და ისევ ტექნოლოგიის დახმარებით ეცნობი ამ ინფორმაციას. დროა დაიწყო ფიქრი თვითგანვითარებაზე. როგორ?- თვიშეცნობით.

დღეს დამსაქმებელი, რომელიც მიმართვს ტექნოლოგიების ინტეგრირებას, პროცესების გამარტივებას, ანუ პროგრესირებას და რომელიც კარგად აცნობიერებს აღნიშნული საკითხის მნიშვვნელობას, მიზნობრივ თანამშრომლებში, პირველ რიგში, ეძებს სწორედ იმ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი უნარების არსებობას, რასაც ტექნოლოგია ვერ ჩაანაცლებს. მეტიც, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოზიციას იკავებს ადამიანი მას ყოველთვის აქვს კომუნიკაცია მინიმუმ ერთ ადამიანთან, იქნება ეს თანამშრომელი, თუ საქმიანი პარტნიორი, მან უნდა შეძლოს გუნდთან ინტეგრირება, სხვისი აზრის მოსმენა, გაგეგა, ჯანსაღი კომუნიკიაციის წარმოება, ჰარმონიის შემოტანა გუნდში. ასეთი ტიპის ინდივიდებში უნდა ვხედავდეთ მათი რესურსის იმპლემენტირების მოქნილობას, რომელიც არ შემოიფარგლება ერთი კონკრეტული პოზიციით, მარტივად შესწავლადი საქმის გამოცდილებით, თუ ამ პოზიციის ფუნქცია-მოვალეობების შესრულების უნარით. ეს ის უნარებია, რომელთა განვითარება საჭიროებს მეტ დროით რესურსსა და ძალისხმევას, პირობითად, რომელიმე პროგრამის შესწავლასთან შედარებით.

Photo by: Marvin Mayer on Unsplash

მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხს შევეხოთ მეტად სიღრმისეულად და გავაცნობიეროთ, თუ რა კავშირია ამ უნარებსა და ინდივიდის კარიერასთან, ხოლო შემდეგ ორგანიზაცულ განვითარებასთან და შემდეგ ქვეყნის განვითარებასთან.  ეს კავშირი კი მიზეზ -შედეგობრივია, ერთგვარი სისიტემაა, ვარსკლავებივით, მაგრამ მათგან განსხვავებით 24 საათი „ანათებს“, უფრო სწორად უნდა ანათებდეს.

მუდმივად ცვალებად რეალობაში, სადაც მუდამ უნდა ვიყოთ მზად სტარტეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად, სადაც არ არის საკმარისი „გუშინ“ მიღებული ცოდნა, თუ გამოცდილება, რეალობაში, სადაც ტექნოლოგიური განვითარება ყოველდღიურად ამბობს თავის სიტყვას კარიერული განვითარება არის კიდევ უფრო მეტად შეუქცევადი პროცესი და მოითხოვს პროგრესს მთელი ცხოვრების განმავლობაში.  

დავიწყოთ იქიდან, რომ კარიერას არ აქვს ასაკი. ეს არის პროცესი, რომელიც იღებს საწყისს თავისუფლებიდან, ფიქრისა და აზროვნების თავისუფლებიდან. ცხადია, აქ ჩნდება კითხვა, რომ ეს თავისუფლება, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ მოჩვენებითი და სიტყვიერი რესურსია და ბევრი ბავშვი, ინდივიდი, მოქალაქე რჩება ამის ანაბარა. სად არის პრობლემა, ან იქნებ ვინ? ამ, ჯერ კიდევ, კომპლექსურ პროცესს ყავს არა ერთი აქტორი: გარემო, სტერეოტიპები, სკოლა-სასკოლო განათლება, მშობლები. ყველა აქტორია განვითარების პროცესში: ან გიზღუდავს არჩევანის თავისუფლებას, ან გაძლევს და გივითარებს თავისუფალ აზროვნებას, ემოციურ ინტეელქტს, რომელიც ფუნდამენტურად გვეხმარება აღმოვაჩინოთ საკუთარ თავში ლიდერი. ვიცოდეთ რა გვსურს, რა გამოგვდის და რა არ გამოგვდის. რა უნარები, დადებითი და უარყოფითი თვისებები გაგვაჩნია, რისი კეთება გვსურს. ეს უკანასკნელი მთავარია ინდივიდის კარიერაში, ინდივიდის, რომელიც ნაწილია, როგორც ორგანიზაციის, ისე საზოგადოების, ქვეყნის განვითარების პროცესში.

თუ შენ კითხულობ ამ სტატიას და თვლი, რომ არასწორად მიიღე არჩევანი, სწავლობ, ან მუშაობ იმ მიმართულებით, რაც არ არის შენი მოწოდება, ინტერესის სფერო, ან არ იღებ სიამოვნებას პროცესით, დასკვნა ერთია – არ გიყვარს შენი პროფესია და შესაბამისად საქმიანობა. ეს არ არის განაჩენი. შენ უნდა იყო ცვლილება, რომლის დანახვაც გსურს გარემოში და ეს გარემო, პირველ რიგში, იწყება შენი მიკრო გარემოდან, სადაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, უბრალოდ, გადადგა ნაბიჯი, „ჩართო“ თვითშეცნობის უნარი, მიმართო ფიქრის თავისუფლება და აღმოაჩინო რა გსურს, ხოლო შემდეგ წახვიდე რისკზე, რათა გადახვიდე შენი კარიერის მომდევნო თაღებზე.

ყველა ადამიანს აქვს კონკრეტული #მისია ამ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი მიღწევა, პირველ რიგში, ამ მისიის აღმოჩენაა და შემდეგ მოქმედება.

პროფესია სხვამ აგირჩია? – შეცვალე არჩევანი!

სამსახური არ მოგწონს? – დაფიქრდი მიზეზებზე და ეცადე შექმნა ცვლილება, მაგრამ, რაც მთავარია, არასდროს დაკარგო ყველაზე ძვირფასი, შეუფასებელი და შეზღუდული რესურსი- დრო!

როგორ გვეხმარება ამ პროცესში ემოციური ინტელექტი, რომელსაც ტექნოლოგია – ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს?

ემოციური ინტეელქტის მქონე ადამიანიანს, გარდა ემოციების მართვის უნარისა გააჩნია შემდეგი 5 თვისება. პირველი, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი, არის თვითშეცნობის უნარი, რომელიც ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანს ეხმარება შეიცნოს საკუთარი თავი, ბოლომდე, სიტყვა ბოლომდე ამ პროცესში საკვანძოა, რადგან მთელი ცხოვრება არის საკუთარი თავის შეცნობის პროცესი, ჩვენ ვერც კი წარდმოგვიდგენია, თუ რამდენი რამ იმალება ჩვენში, იქნება ეს თვისება, უნარი, ნიჭი. გარდა ამისა, თვითშეცნობის უნარი გვეხმარება შევიცნოთ და დავაფასოთ ჩვენ ირგვლივ არსებული შესაძლებლობები, რესურსები, ინდივიდები. შემდგომ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება აღმოჩენილი თვისებებისა, თუ რესურსებისათვის სწორი მიმართულების მიცემა და პრაქტიკაში გადატანა, სადაც იკვეთება მეორე უნარის აუცილებლობა – თვითმართვა. თვითმართვის უნარი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამაინს ეხმარება პრაქტიკულ იმპლემენტირებაში. თუმცა, ჩვენ ვიცით, რომ რეალობაში გვხდება ბევრი ბარიერი, ხელოვნური, თუ სხვა სახის, თუმცა ეს რეალური სურათია, შესაძლოა არაჯანსაღი კონკრურენცია (ჯანსაღი, ვთანხმდებით, რომ აუცილებელია განვითარებისათვის, ამავე დროს, მეტი სტიმულია), ხშირად ისეთია რეალობა, რომ მას ვუწოდებთ „დასასრულს“ და სწორედ აქ იკვეთება ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანის შემდეგი თვისება – თვითმოტივირების უნარი. ეს ადამიანი არ ნებდება, მან კარგად იცის, რისი კეთება სურს და მისთვის მნიშვნელოვანია დასახული მიზანი, თუ მიზნები, შესაბამისად, ბოლომდე მიდის და, თუ რაღაც ვერ გამოვიდა, კარგად აცნობიერებს, რომ აღნიშნული „მარცხი“ მისთვის კიდევ ერთი გამოცდილებისა და ზრდის წყაროა და აგრძელებს სვლასა და თვითმოტივირებას. აქ, ძალიან მნიშვნნელოვანია, კიდევ ერთხელ, ხაზი გავუსვათ – თუ მიჰყვები შენს #მისია ს, რათა პროცესში არ ჩნდებოდეს კითხვა „მიღირს კი“, რომელიც მუდმივად დაგტანჯავს და წაგართმევს პროცესით მიღებული სიამოვნებით გამოწვეულ ჰარმონიას.

ყველა თვისებასთან ერთად ემოციური ინეტელეტის მქონე ადამიანს გააჩნია ემპათიის უნარი, უნარი, რომელიც ამ ადამიანთან ურთიერთობას, თანამშრომლობას ხდის ჰარმონიულს. მას შეუძლია თანაუგრძნოს სხვებს, დაეხმაროს, დაუდგეს გვერდში, საკითხებს და მოვლენებს შეხედოს მათი გადმოსახედიდან და, თუ არ ეთანხმება, აუხსნას.

რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი არის სოციალური უნარების მქონე ადამაინი, რაც მისი, კიდევ ერთი, თვისებაა. ის მარტივად ამყარებს კომუნიკაციას ყველა ადამიანთან, მასთან ურთიერთობა, საინტერესო და ლაღია.

აღნიშნული უნარები ეხმარება ადამიანს აღმოაჩინოს საკუთარ თავში #ლიდერი და გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რაც გააჩნია, ხოლო ასეთი ინდივიდების გაერთიანება ქმნის ჯანსაღ ორგაზნიაციულ კულტურას, სადაც ადამიანები არ ასრულებენ საქმეს მხოლოდ  მოვალეობის მოხდის მიზნით, სადაც სუფევს ჰარმონია და ინდივიდები მუშაობენ საერთო ინტერესებით.

დიახ, ეს ის უნარებია, რომელსაც ტექნოლოგია-ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც გვიმარტივებს პროცესებს, ვერ ჩაანაცვლებს. ეს ადამიანური უნარებია.

ასეთი ინდივიდები ქმნიან ორგანიზაციისა, თუ გუნდის წარმატებულ შედეგებს, რადგან მათ აქვთ ფიქრის და აზროვნების თავისუფლება, არიან ინსპირირებულები და მუდმივად ფიქრობენ, ენთუზიამით, როგორ გაზარდონ შედეგები და გაიყვანონ ორგანიზაცია , თუ გუნდი უმაღლეს – ახალ ნიშნულზე და სწორედ ასეთი ინდივიდების გაერთიანება ქმნის ორგანიზაციის არაორდინალურ შედეგებს, რაც პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე და ბედნიერების ინდექსზე და ზოგად ემოცირ ფონზე. რეალიზებული მოქალაქე, რომელმაც იცის რა სურს, აკეთებს იმას, რისი კეთებაც სურს, ასხივებს მეტ დადებით ემოციას, რაც წამებში გადადის მეორე ადამიანზე და ასე გრძელდება დაუსრულებლად. სწორედ ასეთი უნარების მქონე ადამიანმა და ადამაინებმა გამოიგონეს და განავითარეს ხელოვნური ინტელექტი. ყველაფერი კავშირია, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი.

ნატალია ვართანოვა

ორგანიზაციული განვითარების & HR & კარიერის კონსულტანტი

OD ექსპერტი , მკვლევარი

Categories
ბლოგი

B2B და B2C მარკეტინგი – რა სჭირდება თქვენს ბიზნესს

შენიშვნა : B2B და B2C არის კომერციის ორი სტრატეგია და ამ ფორმების გარდა არსებობს სხვებიც.

დღესდღეობით, ბიზნეს-გარემო მუდმივი ცვალებადობის პროცესშია. ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, ვითარდება თითოეული ბიზნეს კომპანია და შესაბამისად, იზრდება მათ შორის კონკურენცია. საკუთარი ბიზნესის წარმატების უსზრუნველსაყოფად, საჭიროა სწორად განისაზღვროს და დაიგეგმოს მარკეტინგული კამპანია. ამისთვის, პირველ რიგში, თქვენი ბიზნესის სეგმენტი უნდა შეირჩეს. ფართო გაგებით, უნდა გადაწყვიტოთ თუ კონკრეტულად ვინ არის თქვენი მომხმარებელი – ცალკეული ინდივიდები თუ სხვა ბიზნეს კომპანიები.

სეგმენტის სწორად გასაზღვრის შემდეგ, ნათელი ხდება თუ რომელი მარკეტინგული სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ ბიზნესისთვის – B2B თუ B2C.

რა არის B2B და B2C მარკეტინგი?

B2B სიტყვასიტყვით ბიზნესს ბიზნესისთვის (Business to Business) ნიშნავს და შესაბამისად მოიაზრებს ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც ორიენტირებულია სხვა კომპანიებისთვის საქონლის ან მომსახურების გაყიდვაზე. რაც შეეხება B2C (Business to Consumer) მოდელს, აქ კომპანიების მთავარი საზრუნავი ცალკეული მომხმარებლები არიან.

მართალია, ორივე შემთხვევაში, ბიზნესი საკუთარ კლიენტებზე ორიენტირდება, თუმცა მის განვითარებაზე ზრუნვა ორი, ერთმანეთისგან განსხვავებული, მარკეტინგული სტრატეგიის საშუალებით ხდება.

წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული შეხედულებების მიხედვით, B2B მარკეტინგში მომხმარებელი კომპანიები გრძელვადიან პარტნორებს ეძებენ, რომელიც მათ სასურველ სერვისს ყველაზე უკეთ და შესაბამისი დასაბუთებით შესთავაზებს. ამ მიდგომის ფარგლებში, თქვენი ბიზნესი მზად უნდა იყოს კონკრეტულად განსაზღვროს საკუთარი უნიკალური ღირებულება და მჭიდრო, გრძელვადიანი ურთიერთობები დაამყაროს პოტენცურ მომხმარებელთან. შესაბამისად, აქ თქვენი მთავარი ამოცანა პარტნიორების ნდობის მოპოვებაა. რაც შეეხება B2B სეგმენტზე გათვლილ კამპანიებს, ისინი, როგორც წესი, უფრო მიზანმიმართული და კონკრეტულია, ვიდრე B2C-ის შემთხვევაში.

B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, მეტი დატვირთვა აქვს პოტენციური მომხმარებლების ემოციებს. ბიზნეს კომპანიებისგან განსხვავებით, ცალკეული ინდივიდები ნაკლებად ფიქრობენ პროდუქციის სერიოზულ სარგებლიანობაზე და გადაწყვეტილებებს ხშირად ემოციურ ნიადაგზე იღებენ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ იმ პროდუქციის ხარისხი, რომელსაც ცალკეულ მომხმარებლებს ვთავაზობთ, უმაღლესი  არ უნდა იყოს.

ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შეთავაზებასთან ერთად, მომხმარებლებთან უნდა დაამყაროთ ემოციური კონტაქტები, ანუ ის რაც მათ კომპანიის საკუთარ პირად სივრცესთან ასოცირებაში დაეხმარება. თქვენი პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ავტომატურად ხდება კონკრეტული მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი, ხოლო როდესაც ნებისმიერი შენაძენი, მომხმარებლისთვის კონკრეტულ ემოციებთან ასოცირდება, შედეგი მიღწეულია. სწორედ აქ შემოდის ბიზნესში ბრენდინგის მნიშვნელობა, რომელიც არა მხოლოდ B2C, არამედ B2B მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში აქტიურად გამოიყენება.

ბრენდინგი B2B და B2C მარკეტინგში

მომხმარებლებთან კონტაქტის დამყარებასა და თქვენი ბიზნესის ბაზარზე დამკვიდრებას, პირველ რიგში, ბრენდინგი უზრუნველყოფს. იგი თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც B2B, ასევე B2C მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვისას.

B2B მარკეტინგში დრო შეზღუდულია, რაც ნიშნავს, რომ პოტენციურ მომხმარებელზე ღრმა შთაბეჭდილება მეტად ხანმოკლე დროში უნდა მოახდინოთ და დროის მინიმალურ მონაკვეთში, მასქიმალური ჩართულობა უზრუნველყოთ.

ხშირ შემთხვევაში, მომხმარებელი თითოეული კომპანიისგან მსგავს მომსახურებას ელოდება, თქვენი მიზანია გადააჭარბოთ მათ მოლოდინებს. B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, ორიგინალურობა ნამდვილად წარმატების საწინდარია, მაგრამ B2B მარკეტინგის შემთხევაში, შესაძლოა პოტენციური მომხმარებელი დაგვაკარგვინოს.

ბიზნეს კომპანიებში ნებისმიერი გადაწყვეტილება და ტრანზაქცია მეტ ყურადღებასა და დაკვირვებას მოითხოვს. შესაბამისად, ინდივიდუალური მომხმარებლებისგან განსხვავბით, ბიზნეს კომპანიები უფრო მეტად აფასებენ სტაბილურობას და სხვა კომპანიებთანაც მიღებული სარგებლიანობის საფუძველზე თანამშრომლობენ. კონკრეტულ ვითარებაში, ორიგინალურობამ შესაძლოა ან თავი დაამახსოვროს მათ, ან იგი ზედმეტად არასერიოზულად ჩაითვალოს და უარი განაცხადონ თქვენთან თანამშრომლობაზე.

ამ შემთხვევაში, ორიგინალურობაზე მეტად, ყურადღება მომსახურების ხარისხს უნდა მიექცეს. ეს პოტენციური მომხმარებელი კომპანიების დაინტერესებასთან ერთად, წარმოშობს ნდობას თქვენი ბიზნესის მიმართ და განაპირობებს თქვენი ბრენდის მეტ ცნობადობას შესაბამის ბაზარზე. კარგი სერვისი ნამდვილად დასამახსოვრებელი გამოცდილებაა, რაც კომპანიამ შესაძლოა მიიღოს. კმაყოფილი მომხმარებლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად კი, უფრო გაგიმარტივდებათ სხვა თქვენს მსგავს კომპანიებთან კონკურენცია.

საბოლოოდ, თქვენი მარკეტინგული კამპანიის წარმატება დამოკიდებულია არა იმაზე, თუ როგორ დაიცავთ B2B ან B2C მარკეტინგის „წესებს“, არამედ რამდენად ორიენტირდებით თქვენს მომხმარებელზე. მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თითოეული ბიზნეს კომპანია კვლავ ჩვეულებრივი ადამიანებისგან კომპლექტდება, რომლებსაც საკუთარი შეხედულებები გააჩნიათ კონკრეტული პროდუქციის მიმართ. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მომხმარებლის საჭიროებზე მორგება და მათი აზრის გათვალისწინება ნებისმიერი მარკეტინგული სტრატეგიის წარმატების საწინდარია.

Categories
ბლოგი

ეფილიეიტ მარკეტინგი და მისი უპირატესობები

თანამედროვე სამყაროში, რეკლამის გარეშე ბიზნესის განვითარება წარმოუდგენელია. იგი პირველი კონტაქტია, რომელსაც პოტენციურ მომხმარებელთან ვამყარებთ, შესაბამისად, ყოველთვის დასაფასებელია ორიგინალურობა და რეკლამის შექმანში დახარჯული თითოეული წუთი.

რაოდენ განვითარებულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის შეიძლება გააკეთოთ უფრო მეტი და გაზარდოთ, როგორც მომხმარებელთა რაოდენობა, ასევე შემოსავლები. ამ ყველაფრის განხორციელების ერთ-ერთი წარმატებული გზა, ეფილიეიტ მარკეტინგია.

რა არის ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგი ერთგვარი პროცესია, როდესაც თქვენი პროდუქციის რეკლამირებაში სხვა, კომპანია ან ინდივიდი გეხმარებათ. ამავდროულად, ეფილიეიტ მარკეტინგის განსაკუთრებული დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ამ პროცესიდან ორივე მხარე იგებს და იღებს დამატებით შემოსავალს. მარკეტინგის ეს ტიპი აგრეთვე გულისხმობს, არა მხოლოდ ფინანსურ მოგებას, არამედ თქვენი ბიზნესის სოციალურ ქსელებში პოპულარობის გაზრდასაც, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის სასარგებლოა.

როგორ მუშაობს ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგში ორი მხარე არსებობს – ერთი ის, ვისაც სურს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა, ხოლო მეორე, ვინც დახმარებას გიწევთ ამ მიზნის განხორციელებაში. ორივე მათგანისთვის მთავარი, ისეთი მარკეტინგული კამპანიის უზრუნველყოფაა, რომელიც მომხმარებლებში კომპანიის მიმართ ნდობას აღძრავს, გაზრდის მის მიმართ ერთგულებას და საბოლოოდ, მოგებას მოუტანს ამ პროცესში ჩართულ ორივე მხარეს.

მარკეტინგის ეს ტიპი ბიზნეს კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის შესაბამის ბაზარზე რეკლამირების საშუალებას აძლევს და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი მცირე დროსა და დაბალ ბიუჯეტში ხორციელდება, მინიმალური რისკებით. ამ მიზეზით, ეფილიეიტ მარკეტინგი დამწყები მცირე ბიზნესებისა და სტარტაპების განვითარებისა და გაზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

ეფილიეიტ მარკეტინგის სტრატეგია განსაკუთრებით დამწყები ბიზნესებისთვისაა სასარგებლო, ვინაიდან ეფილიეიტს თანხას მხოლოდ კამპანიის წარმატებისა და მოგების მიღების შემთხვევაში, გამომუშავებით, უხდით. შესაბამისად, რისკი, რომ შესაძლოა სტრატეგიამ არ გაამართლოს და ფინანსების ნაწილი დაკარგოთ – მინიმალურია. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ პროდუქციის რეკლამირების ნებისმიერი მცდელობა ეფილიეიტის მიერ, მცირე შედეგს მაინც გამოიღებს, რაც სრულ უმოქმედობაზე ბევრად უკეთესია.

როგორ ავარჩიოთ ეფილიეიტი?

ეფილიეიტი პირი ან კომპანიაა, რომელსაც თქვენი ბიზნესის ცნობადობაზე ზრუნვას ანდობთ. მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვისას, საჭიროა ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც გათვითცნობიერებულია თქვენს პროდუქციაში და არის თქვენი სეგმენტის ერთ-ერთი წევრი. კომპანიის პროდუქტის გაცნობა, შესაბამის უნარებს და დროს მოითხოვს. კონკრეტულ სფეროში გარკვეული პიროვნების არჩევით, რომელმაც იცის თუ როდის რა დეტალებზე გაამახვილოს ყურადღება, თქვენი ბიზნესისათვის საკმაოდ წარმატებული გადაწყვეტილება იქნება. კონკრეტული ეფილიეიტი ან ეფილიეიტები იქცევიან თქვენი ბრენდის წარმომადგენლებად და საკუთარი რეალური გამოცდილების გაზიარებით მოიპოვებენ მომხმარებლების ნდობას.

იმის გათვალისწინებით, რომ მარკეტინგის ამ სტრატეგიიდან მოგება, სხვებს ბევრად აჭარბებს, მოსალოდნელია, რომ საკუთარი მინიმალური რისკებისა და მაქსიმალური ეფექტურობის გამო, ეფილიეიტ მარკეტინგი მომავალში კიდევ უფრო პოპულარული გახდება. მიმდინარე მოვლენებისთვის ფეხის ასაწყობად, მნიშვნელოვანია თქვენი სამიზნე აუდიტორიის მაქსიმალურად კარგად გაცნობა და მათთვის ხარისხიანი კონტენტის შესაქმნელად აქტიური მუშაობა.

Categories
ბლოგი

თვითმოტივაციის 5 ხრიკი მეწარმეებისთვის

მოტივაცია პროცესია, რომელიც მიზნისკენ სწრაფვის დროს პიროვნების ინტენსიურობას, მიმართულებასა და შეუპოვრობას განაპირობებს. როგორც ვხედავთ, განსაზღვრება სამ მთავარ პრინციპს ეყრდნობა – ინტენსიურობა არის ის, თუ რამდენად ძლიერია ადამიანის მცდელობა, მიაღწიოს მიზანს; თუმცა მხოლოდ მაღალი ინტენსიურობა სასურველ შედეგებს, სავარაუდოდ, ვერ გამოიღებს, თუ მცდელობას კონკრეტული მიმართულებით არ მივმართავთ; შეუპოვრობა კი საზომია, რომელიც ადგენს, რამდენ ხანს შეუძლია ადამიანს ძალისხმევის შენარჩუნება.

მოტივაციის მრავალი თეორია არსებობს, მათ შორის, “სამეწარმეო მოტივაციაც”, რომლის თანახმადაც, ბიზნესს მყარ საფუძველს მეწარმის ვნება, ენთუზიაზმი და შეუპოვრობა უქმნის. ის, რომ დღეს ყველა სამეწარმეო საქმიანობა წარმატებას ვერ აღწევს, ხშირად მოტივაციის ნაკლებობით, შესაბამისად, მცდელობის დაბალი ინტენსიურობითა და ძალისხმევის შემცირებითაა გამოწვეული. მეწარმეობა შემოქმედებაა, რაც ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით ინოვატორული ჩანაფიქრის განხორციელებას გულისხმობს. წარმატებული რეზულტატისთვის მხოლოდ განზრახვა არ არის საკმარისი, აუცილებელია იდეის მოქმედებაში მოყვანა, მისთვის მიმართულების მიცემა და მიზანმიმართული ქცევის ჩამოყალიბება. მოტივაცია კი მეწარმის განზრახვასა და ქცევას შორის არსებული ინტერვალის შემავსებელია.

ზოგადად, მოტივაციას მრავალი სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. მოტივი შეიძლება იყოს როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი. გარეგანი ფაქტორები მრავალგვარია: გავლენა, რომელიც მეწარმეზე მის მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, საზოგადოებას აქვს; რესურსების ხელმისაწვდომობა; ტექნოლოგიური განვითარება; ინოვაციისადმი მოთხოვნის დონე; ბიზნეს გარემო და სხვა. შინაგანი მოტივები გაცილებით კომპლექსურია და ის ინდივიდის საჭიროებებიდან, აღქმიდან გამომდინარეობს. ეს შეიძლება იყოს პიროვნების თვით-რეალიზაციის, პიროვნული განვითარების სურვილი; მეწარმისთვის დამახასიათებელი პიროვნული თვისებები; მისი წარსული გამოცდილებები ან განათლების დონე და ა.შ. ცხადია, ადამიანის მიზნებს განსხვავებული მოტივები აყალიბებს. ასეა მეწარმეების შემთხვევაშიც – ინდივიდუალურია, თუ რა შეიძლება იქცეს მამოტივირებელ ძალად თითოეული მათგანისთვის.

რამდენადაც მოტივაციის შენარჩუნება ასეთი მნიშვნელოვანია მეწარმეებისთვის, გიზიარებთ 5 ხრიკს, რომლებიც დაგეხმარებათ, თქვენი საქმე ენთუზიაზმით აკეთოთ:

  1. იპოვეთ პირადი მნიშვნელობა ბიზნესის მშენებლობისას – ბიზნესის კეთებისას, უპირველესად, აუცილებელია პასუხის პოვნა კითხვაზე “რატომ?”, ანუ თქვენი აპრიორი მოტივის ამოცნობა. როდესაც მარკს ჰკითხეს, თუ რატომ შექმნა Facebook, მან განაცხადა, რომ მას და მის კოლეგებს ჰქონდათ მხოლოდ ერთი მთავარი მიზანი: შეექმნათ ღია ინფორმაციის ნაკადი ხალხისთვის. გაი კავასაკი წიგნში “The art of the Start” მეწარმეებს მოუწოდებს, რომ თავიანთ იდეებს აზრი, ღირებულება უპოვონ და გარდა მოგების მიღებისა, იფიქრონ საქმის მნიშვნელობით კეთებაზე.
  2. მიიღეთ სიამოვნება პროცესით და არამხოლოდ შედეგით – ზოგიერთი მეწარმე იმდენადაა ფოკუსირებული მხოლოდ გამარჯვებით, წარმატებული შედეგით განპირობებულ ემოციებზე, ხშირად ავიწყდებათ მთლიანი გამოცდილების, რეზულტატამდე მისასვლელი გზის, პროცესის მნიშვნელობა და ის, თუ რამდენად აუცილებელია, ყოველ წამს გიყვარდეს, რასაც აკეთებ. სტივ ჯობსმა თავის გამოსვლაში “როგორ იცხოვრო, სანამ მოკვდები” განაცხადა, რომ ერთადერთი გზა დიდი საქმის შესასრულებლად, არის გიყვარდეს ის, თუ რასაც აკეთებ.
  3. არასდროს შეწყვიტოთ სწავლა – მეწარმეობა საქმიანობაა, რომელიც მოითხოვს დაუოკებელ წყურვილს მუდმივი განვითარებისა. განსაკუთრებით დღევანდელ ცვალებად, სწრაფად პროგრესირებად თანამედროვეობაში მუდმივ მზაობაში უნდა იყო, ყოველივე ახალს გაეცნო და დაეწაფო, უფრო მეტად კი, თანამედროვე პროფესიებს, რომლებიც წარმატებული მეწარმეობისათვის საჭირო, ღირებულ თვისებებს სძენს ბიზნეს სუბიექტებს.
  4. დაისახეთ პერსონალური მიზნები – ხშირ შემთხვევაში, მეწარმეთა უმეტესობა ყურადღებას უფრო მეტად ამახვილებს ბიზნეს მიზნებზე, ვიდრე პერსონალურზე. რეალურად მნიშვნელოვანია, ორივეს თანაბარი დრო და ძალისხმევა დავუთმოთ. როცა პერსონალური და ბიზნეს მიზნები თანაკვეთაში მოექცევა, მოტივაცია მეტად იზრდება, მეტიც, ეს გვეხმარება, შევინარჩუნოთ შეუპოვრობა და მიზნისკენ სწრაფვა გავხადოთ გაცილებით გამომწვევი და საინტერესო.
  5. მეტი დრო გაატარეთ ისეთ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მოტივაციის შენარჩუნებაში გეხმარებათ – ადამიანები ერთმანეთის გავლენის ქვეშ ვექცევით. უმეტესად, ჩვენზეა დამოკიდებული, თუ როგორი ხასიათი ექნება ამ გავლენას. ამიტომ გამონახეთ მეტი დრო ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობისთვის, რომელთაც დადებითი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე, გეხმარებიან მოტივაციის ამაღლებაში და რომელთაგანაც ყოველთვის შეძლებთ რაიმე ახლის სწავლას. ასევე, არ დაგავიწყდეთ, ხშირად გაეცნოთ რეალურ ისტორიებს სხვადასხვა მეწარმის გამოცდილების, მათი სირთულეებთან გამკლავების სტრატეგიებისა თუ სამოტივაციო ტექნიკების შესახებ.

მეწარმის და ზოგადად, თანამედროვე ადამიანის წარმატებისთვის საჭირო კომპეტენციები უამრავი დაბრკოლების გადალახვით გამომუშავდება, მოტივაციის გარეშე კი რთულია, წარმატებამდე მისასვლელი გამოწვევებით აღსავსე გზა გაიარო. ბიზნესის წამოწყებისას კარგად დაფიქრდით, თუ რატომ აკეთებთ ამას, ამოიცანით თქვენი აპრიორი მოტივი და ეცადეთ, ყოველთვის გახსოვდეთ ის.

კონტრიბუტორი – თამარ ფანჩულიძე

Categories
ბლოგი

რა არის Word of Mouth მარკეტინგი და როგორ უზრუნველყოფს ის ჩვენი ბიზნესის წარმატებას?

თანამედროვე სამყაროში, რეკლამები ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ტექნოლოგიური სფეროს განვითარებასთან ერთად, რეკლამებმა ციფრულ სივრცეშიც გადაინაცვლა, რამაც უფრო გაამძაფრა ბიზნეს კომპანიებს შორის კონკურენცია. ამ კონკურენციის დაძლევა და ბაზარზე საკუთრი ადგილის მოპოვება სტარტაპებისა და დამწყები ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა, რომლის გამოსავალსაც, წარსულის აღმოჩენა – Word of Mouth, იგივე სიტყვიერი მარკეტინგი, გვთავაზობს.

Word of Mouth მარკეტინგული სტრატეგიაა, რომელიც მომხმარებელზე, მათ ინტერესებსა და საუბრებზე კონცენტრირდება. მეთოდის წარმატება კი მაშინ იჩენს თავს, როდესაც მომხმარებლის ინტერესი კომპანიის პროდუქტის ან მომსახურების მიმართ აისახება მის ყოველდღიურ დიალოგებში. არსებითად, ეს არის რეკლამა, რომელსაც თავად მომხმარებელი საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ქმნის.

მარკეტინგის ეს მეთოდი სტარტაპებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი ხმის გასავრცელებლად, ვინაიდან იგი კონკრეტულად მომხმარებელთან ურთიერთობის დამყარებაზე კონცენტრირდება და მუდმივად ზრუნავს მის შთაგონებაზე. თუკი, მომხმარებელი გრძნობს, რომ ნებისმიერ მოგებაზე წინ დგას, იგი აუცილებლად გაუზიარებს საკუთარ გამოცდილებას მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს. ამგვარი საუბრები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუდმივად და ბუნებრივად მიმდინარეობს, ხოლო ამ პროცეში ნებისმიერი ბიზნესის ამოცანაა, რომ ეს საუბრები მათ უკავშირდებოდეს.

მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტი

WOM მარკეტინგის მთავარი თავისებურება, მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტია, პირადი გამოცდილება და იდეები, რომლებიც საბოლოოდ, თქვენი ბიზნესის სახეს ქმნის. ამ ყველაფრის კონტროლი რთულია, თუმცა სავსებით შესაძლებელია მომხმარებლის დამოკიდებულებაზე პოზიტიური გავლენის მოხდენა. ეს, პირველ რიგში, კარგი მომსახურებით მიიღწევა.

როდესაც ტრადიციულ რეკლამაში პროდუქტსა და მის ხარისხს ესმევა ხაზი, Word of Mouth მარკეტინგში, მნიშვნელობა ენიჭება მომსახურების სერვისსაც. იმისთვის, რომ მომხმარებელმა თქვენს პროდუქტზე ხშირად ისაუბროს, აუცილებელია უზრუნველყოთ არა კარგი, არამედ შესანიშნავი და დასამახსოვრებელი გამოცდილება. მომხმარებლები იშვიათად განიხილავენ ამა თუ იმ გამოცდილებას, როდესაც იმას იღებენ, რასაც ისედაც ელოდნენ, შესაბამისად, თქვენი მიზანია – გადააჭარბოთ მოლოდინებს.

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ბიზნესის, ბრენდის საშუალებით თითოეულ მომხმარებელთან განსაკუთრებული კონტაქტი დაამყაროთ, რა გზითაც იგი მათი იდენტობის ნაწილად იქცევა – მიუდექით მათ გულისხმიერებით, გადაუხადეთ მადლობა კარგი შეფასებისთვის, დროულად გაეცით პასუხი მათ შეკითხვებს და ინდივიდუალურად მიუდექით თითოეულ წამოჭრილ პრობლემას. მომხმარებლები ამას აუცილებლად შეამჩნევენ და თქვენთან დაკავშირებულ პოზიტიურ გამოცდილებას ახლობლებში გაავრცელებენ.

კომპანიასთან ერთიანობის აღქმა, ადამიანებს  ბრენდთან იდენტიფიცირებაში დაეხმარება, შედეგად კი, მიიღებთ კმაყოფილ კლიენტს და მის მიერ გავრცელებულ „უფასო“ რეკლამას.

როგორ შევქმნათ WOM მარკეტინგული სტრატეგია?

Word of Mouth მარკეტინგი ყველაზე სანდო და ეფექტიანი გზაა ერთგული კლიენტების მოსაზიდად, თანაც სრულიად უფასოდ ან მინიმალური დანახარჯით. იმისთვის, რომ ხალხმა რაიმე ბიზნესზე ხშირად ისაუბროს და იგი ყოველდღიურ საუბრებში ბუნებრივად ფიგურირებდეს, საჭიროა მარკეტინგული სტრატეგია.

Word of Mouth მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას, პირველ რიგში, პასუხი უნდა გავცეთ კითხვას – რატომ უნდა ისაუბრონ ჩემზე? აგრეთვე, საჭიროა კონკრეტულად განისაზღვროს რის შესახებ უნდა ისაუბრონ და კონკრეტულად ვინ უნდა ისაუბროს.

საუბარი WOM მარკეტინგის  მთავარი ინსტრუმენტია, შესაბამისად, უნდა დაადგინოთ ვინ უნდა ისაუბროს თქვენზე და როგორ  დაამყაროთ მათთან კონტაქტი.

მომხმარებელთან მყარი ურთიერთობის დასამყარებლად, საჭიროა თითოეულ მათგანს მივუდგეთ ინდივიდუალურად. თქვენი პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ავტომატურად ხდება მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი, ხოლო როდესაც ნებისმიერი შენაძენი, მომხმარებლისთვის კონკრეტულ ემოციებთან ასოცირდება, შედეგი მიღწეულია. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ Word of Mouth მარკეტინგი, პირველ რიგში, ურთიერთობაა და აქაც, როგორც ნებისმიერ ყოველდღიურ ურთიერთობაში, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გულრწფელობასა და სამართლიანობას. შესაბამისად, ნებისმიერი გაყიდული პროდუქტი, ნებისმიერი დამყარებული კონტაქტი უნდა განვიხილოთ, როგორც ჩვეულებრივი ორმხრივი ურთიერთობა. Word of Mouth მარკეტინგი პირდაპირ კავშირშია კომპანიის მთავარ ღირებულებებთან და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მომხმარებელმა კარგად დაინახოს. კლიენტებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება კი, ნებისმიერ ბიზნესზე დადებითად მოქმედებს.