Categories
ბლოგი

დაფინანსების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტები

ფინანსები

დაფინასების მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტები

დაფინანსების მოპოვებისთვის აუცილებელია გვქონდეს გარკვეული ტიპის ბიზნეს გეგმა, თუმცა დაფინანსების მოცულობის, ტიპების და ეტაპების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები შეიძლება იყოს საჭირო. მთავარი მათგან შეიძლება იყოს ბიზნეს გეგმა ან ე.წ. პიჩ დეკი. ამისთვის პირველ რიგში განვიხილოთ რა განსხვავებებია ბიზნეს გეგმასა და პიჩ დეკს შორის და რა დროს არის მათი გამოყენება რელევანტური.

ალბათ გიფიქრიათ: „რა განსხვავებაა პიჩ დეკსა და ბიზნეს გეგმას შორის? რომელი უნდა შევქმნათ პირველი? რატომ ვიყენებთ პიჩ დეკს ბიზნეს გეგმის ნაცვლად ან პირიქით? არის თუ არა ბიზნეს გეგმები მოძველებული? არის თუ არა პიჩ დეკი უბრალოდ ლამაზი ბიზნეს გეგმა? 

ეს მნიშვნელოვანი კითხვებია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენი დრო შეზღუდულია, და ბიზნესს სწრაფი განვითარება სჭირდება.

სანამ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას შევძლებთ, განვიხილოთ თუ რა არის პიჩ დეკი და ბიზნეს გეგმა.

პიჩ დეკი

პიჩ დეკის პრეზენტაცია არის ვიზუალური დოკუმენტი, რომელიც შედგება დაახლოებით 10 დან 20 სლაიდამდე ინფორმაციისგან და ინვესტორებს აწვდის აუცილებელ ინფორმაციას თქვენი ბიზნეს გეგმის, პროდუქტის ან მომსახურების  შესახებ.

საუკეთესო პიჩ დეკი არის მოკლე, მაგრამ ინფორმაციული და გადმოცემულია მარტივი, ვიზუალურად მიმზიდველი სლაიდების მეშვეობით.

Pitch Deck-ის პრეზენტაცია ეგზავნება ინვესტორებს, რათა დაინტერესდნენ მეწარმესთან შეხვედრით, ან გამოიყენება როგორც ვიზუალური დამხმარე საშუალება ინვესტორებისთვის ან სხვა აუდიტორიისთვის პირდაპირი პრეზენტაციის დროს, როგორიცაა პიჩ კონკურსები. ან  გამოიყენება ორივე შემთხვევაში.

პიჩ დეკი შეიძლება იყოს კრიტიკული ინსტრუმენტი ბიზნესისთვის კაპიტალის მოსაზიდად, მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია ამ პროცესში.

ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმა არის წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც აღწერს ჩვენს ბიზნესს და გვეხმარება დაფინანსების მოპოვებაში .

ის მოიცავს მიზნებს, სტრატეგიებს, ბაზრის, კონკურენტების და სეგმენტის ანალიზს,  გუნდის შესახებ ინფორმაციას, „სვოტ“ ანალიზს, მარკეტინგის, გაყიდვებს და ფინანსურ პროგნოზებს.

ბიზნეს გეგმა არის სრული კვლევებით გამყარებული 10-100 გვერდიანი დოკუმენტი. დოკუმენტი გამოიყენება ბიზნესის მომავალი 1, 3, 5 წლის გეგმების განსასაზღვრად და დეტალურად გადმოსაცემად.  

დოკუმენტი ჩვეულებრივ მოიცავს დიაგრამების, გამოსახულებების და სურათების მნიშვნელოვან რაოდენობას, მაგრამ ინფორმაციის გადმოსაცემად, პიჩ დეკისგან გასხვავებით ის დიდწილად ეყრდნობა ტექსტს. 

ბიზნეს გეგმა ასევე გვეხმარება:

 • ნათლად გამოვკვეთოთ და ჩამოვაყალიბოთ ბიზნეს იდეა;
 • აღმოვაჩინოთ პოტენციური პრობლემები;
 • დავისახოთ მიზნები;
 • გავზომოთ პროგრესი.

როდის გვჭირდება პიჩ დეკი და არა ბიზნეს გეგმა

როდესაც ვეძებთ წილის სანაცვლოდ კაპიტალით დაფინანსებას: თუ ვეძებთ დაფინანსებას ვენჩურული კაპიტალისტების, angel ინვესტორებისგან, ნაცნობების, მეგობრების, ოჯახის წევრების ან ნათესავებისგან და ა.შ.

თუ კომუნიკაციაში ვართ ინვესტორებთან: მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება არ ვიყოთ მზად ინვესტიციების მისაღებად, მაგრამ თუ გვაქვს ინვესტორებთან კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობა, პიჩ დეკი მზად უნდა გვქონდეს, რადგან პირველი შთაბეჭდილება მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით გავლენიანი ურთიერთობების დამყარებისას.

როდესაც კონკურსში ვიღებთ მონაწილეობას: სტარტაპ ეკო-სისტემაში არის ბევრი პიჩინგ ღონისძიება და კონკურსი, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ დამფუძნებლებს მიეცეთ შანსი დაამყარონ კომუნიკაცია პოტენციურ ინვესტორებთან. 

როდესაც ვეძებთ თანადამფუძნებლებს: თუ ვეძებთ თანადამფუძნებლებს, პიჩ დეკი საუკეთესო საშუალებაა ჩვენი კონცეფციისა და ღირებულების გადმოსაცემად.

როდესაც მივმართავთ ბიზნეს აქსელერატორებს: ბევრი აქსელერატორი მასში მონაწილეობის მისაღებად ითხოვს პიჩ დეკს. ისინი იყენებენ პიჩ დეკს ჩვენი კომპანიის შესაფასებლად და გადაწყვეტილების მისაღებად აქსელერაციის პროგრამაში კომპანიის ჩასართავად.

როდის გჭირდება ბიზნეს გეგმა და არა პიტჩ დეკი

როდესაც გვჭირდება სასესხო დაფინანსება, ბანკები კვლავ განიხილავენ ბიზნეს გეგმებს, ასე რომ ჩვენ დაგჭირდება ბიზნეს გეგმა, თუ გვსურს მიიღოთ რაიმე სახის სესხი ბანკიდან.

როდესაც გვჭირდება დიდი მოცულობის დაფინანსება, მაგალითად  500 ათას ლარზე მეტი დაფინანსების შემთხვევაში, უმჯობესია გვქონდეს გეგმა, თუ რაში გავხარჯავთ მას და გვქონდეს სრულყოფილი ფინანსური გეგმა, რადგან ინვესტორები დეტალურ ყურადღებას მიაქცევენ მას.

როდესაც გვყავს თანადამფუძნებლები/თანამფლობელები, კარგია გვქონდეს გაწერილი და შეთანხმებული გეგმა, რათა ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ ყველას აქვს ჩამოყალიბებული ნათელი ხედვა  კომპანიის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე არის ცოცხალი დოკუმენტი და უნდა განახლდეს ბიზნეს პროცესების ცვილებებიდან გამომდინარე.

სხვადასხვა ბიზენსის მხარდამჭერი პროგრამებში მონაწილებისას, სადაც ყველა პროგრამას როგორც წესი აქვს საკუთარი სააპლიკაციო ფორმები, რომლებიც თავის მხივ იგივე ბიზნეს გეგმებს წარმოადგენენ.

რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, პიჩ დეკი  თუ ბიზნეს გეგმა?

შეიძლება ითქვას, რომ ორივე მნიშვნელოვანია, რადგან ერთის მხრივ, დიდი ალბათობით რეალურად მხოლოდ პიჩ დეკია ის დოკუმენტი, რასაც ნახულობენ ინვესტორები და თუ არ გვაქვს კარგი ბიზნეს პიჩ დეკი, არ გვექნება შესაძლებლობა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ პოტენციურ ინვესტორებთან, ამან კი შეიძლება წაგვართვას მნიშვნელოვან მენტორებთან და პარტნიორებთან  დაკავშირების შანსი.

მიუხედავად ამისა, სრულყოფილი გეგმის გარეშე, მხოლოდ პიჩ დეკი შეიძლება საკმარისი არ იყოს.  ინვესტორები ყოველდღიურად ნახულობენ პიჩ დეკებს  და შეუძლიათ ადვილად ამოიცნონ არარეალისტური, განუხორციელებადი, არა სათანადოდ მომზადებული იდეა და დამფუძნებლები. 

თუ დეტალურად არ ვიცით ჩვენი იდეის შემადგენელი თითოეული კომპონენტი, მაშინ კარგ პიჩ დეკს შეუძლია დაგვეხმაროს მხოლოდ შეხვედრის გამართვაში, მაგრამ ეს არ დაგვეხმარება დაფინანსების მოპოვებაში. 

ბიზნეს გეგმის შედგენისას მეწარმეები ზოგჯერ იბნევიან სხვადასხვა ტერმინებით, განსაკუთრებით ბიზნეს გეგმასა და ფინანსურ გეგმას შორის განსხვავებით.

მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს გეგმა უნდა შეიცავდეს ფინანსურ გეგმას, ეს ორი დოკუმენტი ძალიან განსხვავებულია და აქვთ ცალკეული მიზნები.

ფინანსურ გეგმას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული ფორმები (სქემები, ცხრილები), რომელიც  უნდა ასახავდეს ფინანსურ პროგნოზებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (ძირითადად 3-დან 5 წლამდე).

ფინანსური გეგმა თავის მხრივ მოიცავს ფინანსურ მოდელს, რომელიც შედგება სამი ძირითადი ფინანსური უწყისისგან, როგორიცაა

მოგება ზარალის უწყისი – უწყისი კომპანიის შემოსავლებისა და ხარჯების შეახებ.

საბალანსო უწყისი –  უწყისი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, მისი აქტივების, ვალდებულებების და კაპიტალის შესახებ.

ფულის მოძრაობის უწყისი – უწყისი ფულადი რესურსების შემოდინებისა და გადინების შესახებ.

ასევე, მნიშვნელოვანია განვმარტოთ, რა არის ჩვენი ძირითადი დაშვებები და ლოგიკა რასაც ეფუძნება ფინანსური პროგნოზები, რადგან მომავლის პროგნოზირება ადვილი არ არის და ხშირად გვჭირდება გარკვეული ვარაუდების გაკეთება. 

რაც უფრო მეტი წყარო და მონაცემი გვექნება ჩვენი პროგნოზების დასასაბუთებლად, მით უფრო გავამყარებთ და დამაჯერებელს გავხდით ფინანსურ მოდელს. 

ინვესტორები აფასებენ მეწარმეებს, რომლებიც რეალისტურ პროგნოზების აკეთებენ და ესმით მათი შესაძლებლობები და პოტენციური რისკები.

დამატებით საჭიროების და ასეთის არსებობის შემთხვევაში დაფინანსების მისაღებად შესაძლოა საჭირო იყოს შემდეგი ტიპის დოკუმენტები:

 • არსებული გაყიდვების შესახებ ინფორმაცია;
 • კონტრაქტები;
 • საბანკო ამონაწერი;
 • ბიზნეს რეესტრის ამონაწერი; 
 • პროექტის ხარჯთაღრიცხვა; 
 • პატენტები, ნებართვები, ლიცენზიები, სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია;
 • განხორციელებული პირველადი ბაზრის კვლევები (რომელიც გულისხმობს ჩვენ მიერ ახლად მოპოვებულ მონაცემებს) და ა.შ.

 

Categories
ბლოგი

როდის იწყებ დაფინანსებაზე ფიქრს

ფინანსები

როდის იწყებ დაფინანსებაზე ფიქრს

ბიზნესის დაწყებამდე დამფუძნებლები ხშირად ფიქრობენ, რომ ამა თუ იმ ბიზნესის დაწყება დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. თუმცა კონკრეტულად რამდენია ეს „დიდი ფინანსები“ არც კი იციან. აბა დაფიქრდით თუ მსგავს აზრს თქვენს გონებაშიც გაუვლია ე.ი დროა სხვაგვარად ფიქრი დაიწყოთ. 

– 20 000 მომეცი და მე ვიცი როგორ ბიზნესს დავიწყებ – ერთ-ერთ შეხვედრაზე მითხრა პოტენციურმა დამფუძნებელმა, თუმცა დაკონკრეტება რომ ვთხოვე რა ხარჯების დასაფარად უნდოდა მთელი ოცი ათასი, ვერაფერი ვერ მიპასუხა. ასე გაუაზრებლად დათვლილი ფინანსების გამო ხშირად აწყდებიან ბარიერს ბიზნესის დაწყებისას, არადა პირველადი ბიუჯეტის ზუსტად გაწერა ბევრ მნიშვნელოვან გამოწვევას უპასუხებს და დაგეხმარებათ პირველი ნაბიჯი გადადგათ ბიზნესის შექმნაში. 

სანამ დაფინანსებაზე ფიქრს დაიწყებთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია კარგად თქვენი იდეა რამდენად შეესაბამება ბაზარზე არსებულ ტრენდებს, ჭრის თუ არ მომხმარებლის პრობლემას და სჭირდება თუ არა მომხმარებელს პრობლემის თქვენეული მოგვარების გზა. ამ საკითხის გააზრებაში ბაზრის ანალიზი, პოტენციური მომხმარებლის გამოვლენა და პროდუქტის ტესტირება დაგეხმარებათ.  მოცემული პროცესი საკმაოდ შრომატევადია და დამფუძნებლისგან დიდ ძალისხმევას და ენთუზიაზმს მოითხოვს.  

მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ პროდუქტი მომხმარებლისთვის საჭირო და მისაღებია, დაითვალეთ რა მინიმალური დანახარჯებით არის შესაძლებელი პირველადი ვერსიის შექმნა. აქვე,  არ დაგავიწყდეთ ბიუჯეტის შედგენისას საკუთარი შრომაც გაითვალისწინოთ და მიუხედავად იმისა, რომ ანაზღაურების გარეშე მუშაობთ, მოცემული თანხა აუცილებლად გაწერეთ ხარჯებში, ვინაიდან თქვენი შრომა  თქვენი საწყისი ინვესტიციაა საქმეში და ამის შესახებ პოტენციურმა ინვესტორმაც უნდა იცოდეს. უფრო მეტიც, შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ საწყისი პროდუქტის შექმნა თქვენივე ძალებით შეგიძლიათ და რატომაც არა !  დაიწყეთ კეთება და პირველი წარმატების შემდეგ, ინვესტიციის მოზიდვაც გამარტივდება, თან ინვესტორისთვისაც გექნებათ საჩვენებელი და მოსაყოლი უკვე მიღწეული შედეგები. 

ხშირად, ძალიან ადრე მოპოვებული დაფინანსება შესაძლოა ზედმეტი თავის ტკივილადაც იქცეს, ვინაიდან დაფინანსების მოპოვება, იქნება ეს გრანტი თუ კერძო ინვესტიცია, ყოველთვის გარკვეულ პასუხისმგებლობებს უკავშირდება, საწყის ეტაპზე კი შესაძლოა ბიზნესი მზად არ იყოს მსგავსი პასუხისმგებლობების შესასრულებლად, რაც შესაძლოა წარუმატებლობის მიზეზად იქცეს. ამიტომ სანამ დაფინანსებაზე დაიწყებთ მუშაობას, საკუთარი რესურსების შეფასებას დაუთმეთ დრო. 

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი,  დაფინანსებაზე ფიქრს ვიწყებთ როდესაც:

 • კარგად ჩამოვაყალიბებთ ბიზნეს იდეას, ფოკუსირებას მოვახდენთ პროდუქტზე რომელიც უნდა შევქმნათ 
 • გავაკეთებთ ბაზრის ანალიზს და შევისწავლით პოტენციურ მომხმარებლებს
 • შევაფასებთ ჩვენს რესურსებს, რომლებიც შესაძლოა ბიზნესის დაწყებაში გამოგვადგეს (იგულისხმება როგორც მატერიალური, ისე გონებრივი რესურსები) 
 • შევადგენთ დეტალურ ბიუჯეტს და დავითვლით საწყის ეტაპზე საჭირო ინვესტიციის მოცულობას
 • დავფიქრდებით სად შეიძლება ინვესტიციის მოზიდვა, გავეცნობით შესაბამის საგრანტო კონკურსებს, საბანკო შეთავაზებებს, დავინტერესდებით კერძო ინვესტორებთან ურთიერთობით და მოკლედ ყველა გზას შევისწავლით იმისათვის, რომ დაფინანსება მოვიპოვოთ

ამ მოკლე, თუმცა რთული ნაბიჯების გავლის შემდეგ აუცილებლად გახსოვდეთ, რომ დაფინანსების მოპოვებამდე აუცილებლად იჯერეთ თქვენი იდეის, დარწმუნებული იყავით საკუთარ თავში და წამოწყებაში,  ბიზნესში ყველაფერი ხომ თავდაჯერებულობით იწყება.  

Categories
ბლოგი მენტორები

როგორ განვვითარდეთ კარიერულად, ტექნოლოგიურ სამყაროში ?

სად მივყავართ ტექნოლოგიურ განვითარებას? ეს ის კითხვაა, რომელიც უნდა „გვაწუხებდეს“, როგორც ინდივიდის დონეზე, ისე დამსაქმებელს, რომელიც ყოველდღიურად უნდა მიჰყვებოდეს ახალ გამოწვევებს. ამ გამოწვევებში ტექნოლოგიური განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი პროგრესი, თუმცა ოდნავ, რომ დავფიქრდეთ შეიძლება ვთქვათ „საფრთხე”-ც. რაში გამოიხატება ეს „საფრთხე“?

ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, პროცესების გამარტივებასთან ერთად, მეტად „გაამარტივა“ და „გაართულა“ კარიერული წინსვლისა და დასაქმებისათვის აუცილებელი უნარები. თუ შენ ამ საკითხზე არ გიფიქრია, შესაძლოა „ხვალ“ შენი პოზიცია ჩაანაცვლოს ტექნოლოგიამ.

ტექნოლოგიური განვითარება პირდაპირ გვეუნება, რომ ძალიან ბევრი პოზიცია, რომელსაც ჯერ კიდევ ადამიანის რესურსი იკავებს, „ხვალ“ შესაძლოა ჩაანაცვლოს ტექნოლოგიამ. ეს ის „შესაძლოა“ 99.9%-ით, რომ შესრულდება ხვალ, ან ვინ იცის, დღეს და ახლა. რა მოხდება, ამაზე პასუხი მარტივია-ადამიანის რესურსის საჭიროება, უბრალოდ, თუ მარტივად (ვისთვის, როგორ) გაქრება.

მაშ, რა სარგებლობა მოაქვს ტექბოლოგიას?

 • პროცესების გამარტივება, პროგრესირება, დროის მენეჯმენტის რიფრეიმინგი…!

რას ვერ ჩაანაცვლებს ტექნოლოგია?

ტექნოლოგია, რომლის ინტეგრირებაც პროგრესირების, წინვლისა და განვითარების განუყოფელი ნაწილია ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანურ უნარებს, ის ვერ ჩაანაცვლებს ემოციურ ინტელექტს, ვერ აწარმოებს მოლაპარაკებებს, ვერ ჩაანაცვლებს კრიტიკულ აზროვნებას, შემოქმედებითობას, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გასაღებია რიგი სტარტეგიული გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ ინოვაციური იდეა-პროქტების შესაქმნელად.

თუ შენ ფიქრობ, რომ შენი რესურსი ამ „საფრთხის“ წინაშეა არც კი იფიქრო, რომ ხარ „მსხვერპლი“. ახლა, ისევ და ისევ ტექნოლოგიის დახმარებით ეცნობი ამ ინფორმაციას. დროა დაიწყო ფიქრი თვითგანვითარებაზე. როგორ?- თვიშეცნობით.

დღეს დამსაქმებელი, რომელიც მიმართვს ტექნოლოგიების ინტეგრირებას, პროცესების გამარტივებას, ანუ პროგრესირებას და რომელიც კარგად აცნობიერებს აღნიშნული საკითხის მნიშვვნელობას, მიზნობრივ თანამშრომლებში, პირველ რიგში, ეძებს სწორედ იმ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი უნარების არსებობას, რასაც ტექნოლოგია ვერ ჩაანაცლებს. მეტიც, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოზიციას იკავებს ადამიანი მას ყოველთვის აქვს კომუნიკაცია მინიმუმ ერთ ადამიანთან, იქნება ეს თანამშრომელი, თუ საქმიანი პარტნიორი, მან უნდა შეძლოს გუნდთან ინტეგრირება, სხვისი აზრის მოსმენა, გაგეგა, ჯანსაღი კომუნიკიაციის წარმოება, ჰარმონიის შემოტანა გუნდში. ასეთი ტიპის ინდივიდებში უნდა ვხედავდეთ მათი რესურსის იმპლემენტირების მოქნილობას, რომელიც არ შემოიფარგლება ერთი კონკრეტული პოზიციით, მარტივად შესწავლადი საქმის გამოცდილებით, თუ ამ პოზიციის ფუნქცია-მოვალეობების შესრულების უნარით. ეს ის უნარებია, რომელთა განვითარება საჭიროებს მეტ დროით რესურსსა და ძალისხმევას, პირობითად, რომელიმე პროგრამის შესწავლასთან შედარებით.

Photo by: Marvin Mayer on Unsplash

მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხს შევეხოთ მეტად სიღრმისეულად და გავაცნობიეროთ, თუ რა კავშირია ამ უნარებსა და ინდივიდის კარიერასთან, ხოლო შემდეგ ორგანიზაცულ განვითარებასთან და შემდეგ ქვეყნის განვითარებასთან.  ეს კავშირი კი მიზეზ -შედეგობრივია, ერთგვარი სისიტემაა, ვარსკლავებივით, მაგრამ მათგან განსხვავებით 24 საათი „ანათებს“, უფრო სწორად უნდა ანათებდეს.

მუდმივად ცვალებად რეალობაში, სადაც მუდამ უნდა ვიყოთ მზად სტარტეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად, სადაც არ არის საკმარისი „გუშინ“ მიღებული ცოდნა, თუ გამოცდილება, რეალობაში, სადაც ტექნოლოგიური განვითარება ყოველდღიურად ამბობს თავის სიტყვას კარიერული განვითარება არის კიდევ უფრო მეტად შეუქცევადი პროცესი და მოითხოვს პროგრესს მთელი ცხოვრების განმავლობაში.  

დავიწყოთ იქიდან, რომ კარიერას არ აქვს ასაკი. ეს არის პროცესი, რომელიც იღებს საწყისს თავისუფლებიდან, ფიქრისა და აზროვნების თავისუფლებიდან. ცხადია, აქ ჩნდება კითხვა, რომ ეს თავისუფლება, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ მოჩვენებითი და სიტყვიერი რესურსია და ბევრი ბავშვი, ინდივიდი, მოქალაქე რჩება ამის ანაბარა. სად არის პრობლემა, ან იქნებ ვინ? ამ, ჯერ კიდევ, კომპლექსურ პროცესს ყავს არა ერთი აქტორი: გარემო, სტერეოტიპები, სკოლა-სასკოლო განათლება, მშობლები. ყველა აქტორია განვითარების პროცესში: ან გიზღუდავს არჩევანის თავისუფლებას, ან გაძლევს და გივითარებს თავისუფალ აზროვნებას, ემოციურ ინტეელქტს, რომელიც ფუნდამენტურად გვეხმარება აღმოვაჩინოთ საკუთარ თავში ლიდერი. ვიცოდეთ რა გვსურს, რა გამოგვდის და რა არ გამოგვდის. რა უნარები, დადებითი და უარყოფითი თვისებები გაგვაჩნია, რისი კეთება გვსურს. ეს უკანასკნელი მთავარია ინდივიდის კარიერაში, ინდივიდის, რომელიც ნაწილია, როგორც ორგანიზაციის, ისე საზოგადოების, ქვეყნის განვითარების პროცესში.

თუ შენ კითხულობ ამ სტატიას და თვლი, რომ არასწორად მიიღე არჩევანი, სწავლობ, ან მუშაობ იმ მიმართულებით, რაც არ არის შენი მოწოდება, ინტერესის სფერო, ან არ იღებ სიამოვნებას პროცესით, დასკვნა ერთია – არ გიყვარს შენი პროფესია და შესაბამისად საქმიანობა. ეს არ არის განაჩენი. შენ უნდა იყო ცვლილება, რომლის დანახვაც გსურს გარემოში და ეს გარემო, პირველ რიგში, იწყება შენი მიკრო გარემოდან, სადაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, უბრალოდ, გადადგა ნაბიჯი, „ჩართო“ თვითშეცნობის უნარი, მიმართო ფიქრის თავისუფლება და აღმოაჩინო რა გსურს, ხოლო შემდეგ წახვიდე რისკზე, რათა გადახვიდე შენი კარიერის მომდევნო თაღებზე.

ყველა ადამიანს აქვს კონკრეტული #მისია ამ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი მიღწევა, პირველ რიგში, ამ მისიის აღმოჩენაა და შემდეგ მოქმედება.

პროფესია სხვამ აგირჩია? – შეცვალე არჩევანი!

სამსახური არ მოგწონს? – დაფიქრდი მიზეზებზე და ეცადე შექმნა ცვლილება, მაგრამ, რაც მთავარია, არასდროს დაკარგო ყველაზე ძვირფასი, შეუფასებელი და შეზღუდული რესურსი- დრო!

როგორ გვეხმარება ამ პროცესში ემოციური ინტელექტი, რომელსაც ტექნოლოგია – ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს?

ემოციური ინტეელქტის მქონე ადამიანიანს, გარდა ემოციების მართვის უნარისა გააჩნია შემდეგი 5 თვისება. პირველი, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი, არის თვითშეცნობის უნარი, რომელიც ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანს ეხმარება შეიცნოს საკუთარი თავი, ბოლომდე, სიტყვა ბოლომდე ამ პროცესში საკვანძოა, რადგან მთელი ცხოვრება არის საკუთარი თავის შეცნობის პროცესი, ჩვენ ვერც კი წარდმოგვიდგენია, თუ რამდენი რამ იმალება ჩვენში, იქნება ეს თვისება, უნარი, ნიჭი. გარდა ამისა, თვითშეცნობის უნარი გვეხმარება შევიცნოთ და დავაფასოთ ჩვენ ირგვლივ არსებული შესაძლებლობები, რესურსები, ინდივიდები. შემდგომ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება აღმოჩენილი თვისებებისა, თუ რესურსებისათვის სწორი მიმართულების მიცემა და პრაქტიკაში გადატანა, სადაც იკვეთება მეორე უნარის აუცილებლობა – თვითმართვა. თვითმართვის უნარი ემოციური ინტელექტის მქონე ადამაინს ეხმარება პრაქტიკულ იმპლემენტირებაში. თუმცა, ჩვენ ვიცით, რომ რეალობაში გვხდება ბევრი ბარიერი, ხელოვნური, თუ სხვა სახის, თუმცა ეს რეალური სურათია, შესაძლოა არაჯანსაღი კონკრურენცია (ჯანსაღი, ვთანხმდებით, რომ აუცილებელია განვითარებისათვის, ამავე დროს, მეტი სტიმულია), ხშირად ისეთია რეალობა, რომ მას ვუწოდებთ „დასასრულს“ და სწორედ აქ იკვეთება ემოციური ინტელექტის მქონე ადამიანის შემდეგი თვისება – თვითმოტივირების უნარი. ეს ადამიანი არ ნებდება, მან კარგად იცის, რისი კეთება სურს და მისთვის მნიშვნელოვანია დასახული მიზანი, თუ მიზნები, შესაბამისად, ბოლომდე მიდის და, თუ რაღაც ვერ გამოვიდა, კარგად აცნობიერებს, რომ აღნიშნული „მარცხი“ მისთვის კიდევ ერთი გამოცდილებისა და ზრდის წყაროა და აგრძელებს სვლასა და თვითმოტივირებას. აქ, ძალიან მნიშვნნელოვანია, კიდევ ერთხელ, ხაზი გავუსვათ – თუ მიჰყვები შენს #მისია ს, რათა პროცესში არ ჩნდებოდეს კითხვა „მიღირს კი“, რომელიც მუდმივად დაგტანჯავს და წაგართმევს პროცესით მიღებული სიამოვნებით გამოწვეულ ჰარმონიას.

ყველა თვისებასთან ერთად ემოციური ინეტელეტის მქონე ადამიანს გააჩნია ემპათიის უნარი, უნარი, რომელიც ამ ადამიანთან ურთიერთობას, თანამშრომლობას ხდის ჰარმონიულს. მას შეუძლია თანაუგრძნოს სხვებს, დაეხმაროს, დაუდგეს გვერდში, საკითხებს და მოვლენებს შეხედოს მათი გადმოსახედიდან და, თუ არ ეთანხმება, აუხსნას.

რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი არის სოციალური უნარების მქონე ადამაინი, რაც მისი, კიდევ ერთი, თვისებაა. ის მარტივად ამყარებს კომუნიკაციას ყველა ადამიანთან, მასთან ურთიერთობა, საინტერესო და ლაღია.

აღნიშნული უნარები ეხმარება ადამიანს აღმოაჩინოს საკუთარ თავში #ლიდერი და გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რაც გააჩნია, ხოლო ასეთი ინდივიდების გაერთიანება ქმნის ჯანსაღ ორგაზნიაციულ კულტურას, სადაც ადამიანები არ ასრულებენ საქმეს მხოლოდ  მოვალეობის მოხდის მიზნით, სადაც სუფევს ჰარმონია და ინდივიდები მუშაობენ საერთო ინტერესებით.

დიახ, ეს ის უნარებია, რომელსაც ტექნოლოგია-ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც გვიმარტივებს პროცესებს, ვერ ჩაანაცვლებს. ეს ადამიანური უნარებია.

ასეთი ინდივიდები ქმნიან ორგანიზაციისა, თუ გუნდის წარმატებულ შედეგებს, რადგან მათ აქვთ ფიქრის და აზროვნების თავისუფლება, არიან ინსპირირებულები და მუდმივად ფიქრობენ, ენთუზიამით, როგორ გაზარდონ შედეგები და გაიყვანონ ორგანიზაცია , თუ გუნდი უმაღლეს – ახალ ნიშნულზე და სწორედ ასეთი ინდივიდების გაერთიანება ქმნის ორგანიზაციის არაორდინალურ შედეგებს, რაც პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე და ბედნიერების ინდექსზე და ზოგად ემოცირ ფონზე. რეალიზებული მოქალაქე, რომელმაც იცის რა სურს, აკეთებს იმას, რისი კეთებაც სურს, ასხივებს მეტ დადებით ემოციას, რაც წამებში გადადის მეორე ადამიანზე და ასე გრძელდება დაუსრულებლად. სწორედ ასეთი უნარების მქონე ადამიანმა და ადამაინებმა გამოიგონეს და განავითარეს ხელოვნური ინტელექტი. ყველაფერი კავშირია, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი.

ნატალია ვართანოვა

ორგანიზაციული განვითარების & HR & კარიერის კონსულტანტი

OD ექსპერტი , მკვლევარი

Categories
ბლოგი

B2B და B2C მარკეტინგი – რა სჭირდება თქვენს ბიზნესს

შენიშვნა : B2B და B2C არის კომერციის ორი სტრატეგია და ამ ფორმების გარდა არსებობს სხვებიც.

დღესდღეობით, ბიზნეს-გარემო მუდმივი ცვალებადობის პროცესშია. ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, ვითარდება თითოეული ბიზნეს კომპანია და შესაბამისად, იზრდება მათ შორის კონკურენცია. საკუთარი ბიზნესის წარმატების უსზრუნველსაყოფად, საჭიროა სწორად განისაზღვროს და დაიგეგმოს მარკეტინგული კამპანია. ამისთვის, პირველ რიგში, თქვენი ბიზნესის სეგმენტი უნდა შეირჩეს. ფართო გაგებით, უნდა გადაწყვიტოთ თუ კონკრეტულად ვინ არის თქვენი მომხმარებელი – ცალკეული ინდივიდები თუ სხვა ბიზნეს კომპანიები.

სეგმენტის სწორად გასაზღვრის შემდეგ, ნათელი ხდება თუ რომელი მარკეტინგული სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ ბიზნესისთვის – B2B თუ B2C.

რა არის B2B და B2C მარკეტინგი?

B2B სიტყვასიტყვით ბიზნესს ბიზნესისთვის (Business to Business) ნიშნავს და შესაბამისად მოიაზრებს ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც ორიენტირებულია სხვა კომპანიებისთვის საქონლის ან მომსახურების გაყიდვაზე. რაც შეეხება B2C (Business to Consumer) მოდელს, აქ კომპანიების მთავარი საზრუნავი ცალკეული მომხმარებლები არიან.

მართალია, ორივე შემთხვევაში, ბიზნესი საკუთარ კლიენტებზე ორიენტირდება, თუმცა მის განვითარებაზე ზრუნვა ორი, ერთმანეთისგან განსხვავებული, მარკეტინგული სტრატეგიის საშუალებით ხდება.

წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული შეხედულებების მიხედვით, B2B მარკეტინგში მომხმარებელი კომპანიები გრძელვადიან პარტნორებს ეძებენ, რომელიც მათ სასურველ სერვისს ყველაზე უკეთ და შესაბამისი დასაბუთებით შესთავაზებს. ამ მიდგომის ფარგლებში, თქვენი ბიზნესი მზად უნდა იყოს კონკრეტულად განსაზღვროს საკუთარი უნიკალური ღირებულება და მჭიდრო, გრძელვადიანი ურთიერთობები დაამყაროს პოტენცურ მომხმარებელთან. შესაბამისად, აქ თქვენი მთავარი ამოცანა პარტნიორების ნდობის მოპოვებაა. რაც შეეხება B2B სეგმენტზე გათვლილ კამპანიებს, ისინი, როგორც წესი, უფრო მიზანმიმართული და კონკრეტულია, ვიდრე B2C-ის შემთხვევაში.

B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, მეტი დატვირთვა აქვს პოტენციური მომხმარებლების ემოციებს. ბიზნეს კომპანიებისგან განსხვავებით, ცალკეული ინდივიდები ნაკლებად ფიქრობენ პროდუქციის სერიოზულ სარგებლიანობაზე და გადაწყვეტილებებს ხშირად ემოციურ ნიადაგზე იღებენ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ იმ პროდუქციის ხარისხი, რომელსაც ცალკეულ მომხმარებლებს ვთავაზობთ, უმაღლესი  არ უნდა იყოს.

ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შეთავაზებასთან ერთად, მომხმარებლებთან უნდა დაამყაროთ ემოციური კონტაქტები, ანუ ის რაც მათ კომპანიის საკუთარ პირად სივრცესთან ასოცირებაში დაეხმარება. თქვენი პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელი ავტომატურად ხდება კონკრეტული მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილი, ხოლო როდესაც ნებისმიერი შენაძენი, მომხმარებლისთვის კონკრეტულ ემოციებთან ასოცირდება, შედეგი მიღწეულია. სწორედ აქ შემოდის ბიზნესში ბრენდინგის მნიშვნელობა, რომელიც არა მხოლოდ B2C, არამედ B2B მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში აქტიურად გამოიყენება.

ბრენდინგი B2B და B2C მარკეტინგში

მომხმარებლებთან კონტაქტის დამყარებასა და თქვენი ბიზნესის ბაზარზე დამკვიდრებას, პირველ რიგში, ბრენდინგი უზრუნველყოფს. იგი თანაბრად მნიშვნელოვანია, როგორც B2B, ასევე B2C მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვისას.

B2B მარკეტინგში დრო შეზღუდულია, რაც ნიშნავს, რომ პოტენციურ მომხმარებელზე ღრმა შთაბეჭდილება მეტად ხანმოკლე დროში უნდა მოახდინოთ და დროის მინიმალურ მონაკვეთში, მასქიმალური ჩართულობა უზრუნველყოთ.

ხშირ შემთხვევაში, მომხმარებელი თითოეული კომპანიისგან მსგავს მომსახურებას ელოდება, თქვენი მიზანია გადააჭარბოთ მათ მოლოდინებს. B2C მარკეტინგულ სტრატეგიაში, ორიგინალურობა ნამდვილად წარმატების საწინდარია, მაგრამ B2B მარკეტინგის შემთხევაში, შესაძლოა პოტენციური მომხმარებელი დაგვაკარგვინოს.

ბიზნეს კომპანიებში ნებისმიერი გადაწყვეტილება და ტრანზაქცია მეტ ყურადღებასა და დაკვირვებას მოითხოვს. შესაბამისად, ინდივიდუალური მომხმარებლებისგან განსხვავბით, ბიზნეს კომპანიები უფრო მეტად აფასებენ სტაბილურობას და სხვა კომპანიებთანაც მიღებული სარგებლიანობის საფუძველზე თანამშრომლობენ. კონკრეტულ ვითარებაში, ორიგინალურობამ შესაძლოა ან თავი დაამახსოვროს მათ, ან იგი ზედმეტად არასერიოზულად ჩაითვალოს და უარი განაცხადონ თქვენთან თანამშრომლობაზე.

ამ შემთხვევაში, ორიგინალურობაზე მეტად, ყურადღება მომსახურების ხარისხს უნდა მიექცეს. ეს პოტენციური მომხმარებელი კომპანიების დაინტერესებასთან ერთად, წარმოშობს ნდობას თქვენი ბიზნესის მიმართ და განაპირობებს თქვენი ბრენდის მეტ ცნობადობას შესაბამის ბაზარზე. კარგი სერვისი ნამდვილად დასამახსოვრებელი გამოცდილებაა, რაც კომპანიამ შესაძლოა მიიღოს. კმაყოფილი მომხმარებლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად კი, უფრო გაგიმარტივდებათ სხვა თქვენს მსგავს კომპანიებთან კონკურენცია.

საბოლოოდ, თქვენი მარკეტინგული კამპანიის წარმატება დამოკიდებულია არა იმაზე, თუ როგორ დაიცავთ B2B ან B2C მარკეტინგის „წესებს“, არამედ რამდენად ორიენტირდებით თქვენს მომხმარებელზე. მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თითოეული ბიზნეს კომპანია კვლავ ჩვეულებრივი ადამიანებისგან კომპლექტდება, რომლებსაც საკუთარი შეხედულებები გააჩნიათ კონკრეტული პროდუქციის მიმართ. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მომხმარებლის საჭიროებზე მორგება და მათი აზრის გათვალისწინება ნებისმიერი მარკეტინგული სტრატეგიის წარმატების საწინდარია.

Categories
ბლოგი

ეფილიეიტ მარკეტინგი და მისი უპირატესობები

თანამედროვე სამყაროში, რეკლამის გარეშე ბიზნესის განვითარება წარმოუდგენელია. იგი პირველი კონტაქტია, რომელსაც პოტენციურ მომხმარებელთან ვამყარებთ, შესაბამისად, ყოველთვის დასაფასებელია ორიგინალურობა და რეკლამის შექმანში დახარჯული თითოეული წუთი.

რაოდენ განვითარებულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის შეიძლება გააკეთოთ უფრო მეტი და გაზარდოთ, როგორც მომხმარებელთა რაოდენობა, ასევე შემოსავლები. ამ ყველაფრის განხორციელების ერთ-ერთი წარმატებული გზა, ეფილიეიტ მარკეტინგია.

რა არის ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგი ერთგვარი პროცესია, როდესაც თქვენი პროდუქციის რეკლამირებაში სხვა, კომპანია ან ინდივიდი გეხმარებათ. ამავდროულად, ეფილიეიტ მარკეტინგის განსაკუთრებული დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ამ პროცესიდან ორივე მხარე იგებს და იღებს დამატებით შემოსავალს. მარკეტინგის ეს ტიპი აგრეთვე გულისხმობს, არა მხოლოდ ფინანსურ მოგებას, არამედ თქვენი ბიზნესის სოციალურ ქსელებში პოპულარობის გაზრდასაც, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის სასარგებლოა.

როგორ მუშაობს ეფილიეიტ მარკეტინგი?

ეფილიეიტ მარკეტინგში ორი მხარე არსებობს – ერთი ის, ვისაც სურს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა, ხოლო მეორე, ვინც დახმარებას გიწევთ ამ მიზნის განხორციელებაში. ორივე მათგანისთვის მთავარი, ისეთი მარკეტინგული კამპანიის უზრუნველყოფაა, რომელიც მომხმარებლებში კომპანიის მიმართ ნდობას აღძრავს, გაზრდის მის მიმართ ერთგულებას და საბოლოოდ, მოგებას მოუტანს ამ პროცესში ჩართულ ორივე მხარეს.

მარკეტინგის ეს ტიპი ბიზნეს კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის შესაბამის ბაზარზე რეკლამირების საშუალებას აძლევს და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი მცირე დროსა და დაბალ ბიუჯეტში ხორციელდება, მინიმალური რისკებით. ამ მიზეზით, ეფილიეიტ მარკეტინგი დამწყები მცირე ბიზნესებისა და სტარტაპების განვითარებისა და გაზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.

ეფილიეიტ მარკეტინგის სტრატეგია განსაკუთრებით დამწყები ბიზნესებისთვისაა სასარგებლო, ვინაიდან ეფილიეიტს თანხას მხოლოდ კამპანიის წარმატებისა და მოგების მიღების შემთხვევაში, გამომუშავებით, უხდით. შესაბამისად, რისკი, რომ შესაძლოა სტრატეგიამ არ გაამართლოს და ფინანსების ნაწილი დაკარგოთ – მინიმალურია. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ პროდუქციის რეკლამირების ნებისმიერი მცდელობა ეფილიეიტის მიერ, მცირე შედეგს მაინც გამოიღებს, რაც სრულ უმოქმედობაზე ბევრად უკეთესია.

როგორ ავარჩიოთ ეფილიეიტი?

ეფილიეიტი პირი ან კომპანიაა, რომელსაც თქვენი ბიზნესის ცნობადობაზე ზრუნვას ანდობთ. მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვისას, საჭიროა ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც გათვითცნობიერებულია თქვენს პროდუქციაში და არის თქვენი სეგმენტის ერთ-ერთი წევრი. კომპანიის პროდუქტის გაცნობა, შესაბამის უნარებს და დროს მოითხოვს. კონკრეტულ სფეროში გარკვეული პიროვნების არჩევით, რომელმაც იცის თუ როდის რა დეტალებზე გაამახვილოს ყურადღება, თქვენი ბიზნესისათვის საკმაოდ წარმატებული გადაწყვეტილება იქნება. კონკრეტული ეფილიეიტი ან ეფილიეიტები იქცევიან თქვენი ბრენდის წარმომადგენლებად და საკუთარი რეალური გამოცდილების გაზიარებით მოიპოვებენ მომხმარებლების ნდობას.

იმის გათვალისწინებით, რომ მარკეტინგის ამ სტრატეგიიდან მოგება, სხვებს ბევრად აჭარბებს, მოსალოდნელია, რომ საკუთარი მინიმალური რისკებისა და მაქსიმალური ეფექტურობის გამო, ეფილიეიტ მარკეტინგი მომავალში კიდევ უფრო პოპულარული გახდება. მიმდინარე მოვლენებისთვის ფეხის ასაწყობად, მნიშვნელოვანია თქვენი სამიზნე აუდიტორიის მაქსიმალურად კარგად გაცნობა და მათთვის ხარისხიანი კონტენტის შესაქმნელად აქტიური მუშაობა.