მენტორთან კონსულტაცია

თამთა გველესიანი

შენიშვნა : გთხოვთ შეხვედრის ჩანიშვნამდე გაითვალისწინოთ, რომ შეხვედრამდე დარჩენილი იყოს 2 დღეზე მეტი. სხვა შემთხვევაში შესაძლოა შეხვედრა გაუქმდეს.